Devin Rexvid

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Rexvid, Devin

Who is viewed as client by social workers and general practitioners?

2017

-

Evertsson, Lars
Blom, Björn
Perlinski, Marek; et al.

Can complexity in welfare professionals' work be handled with standardised professional knowledge?

2017

-

Rexvid, Devin
Evertsson, Lars

Non-problematic Situations in Social Workers’ and GPs’ Practice
Professions & Professionalism, 6(3)

2016

Download

Schlytter, Astrid
Rexvid, Devin

Mäns heder: att vara både offer och förövare

2016

-

Rexvid, Devin

Professionsutövning och kunskapsstyrning: en jämförelse av socialarbetares och allmänläkares klientarbete

2016

Download

Rexvid, Devin
Evertsson, Lars
Forssén, Annika; et al.

The precarious character of routine practice in social and primary health care
Journal of Social Work, 15(3): 317-336

2015

-

Schlytter, Astrid
Rexvid, Devin

Pojkars villkor i hederskontexten: LVU:s blinda fläck

2014

-

Schlytter, Astrid
Rexvid, Devin

Män som offer och gärningsmän i hedersrelaterade sammanhang

2013

-

Rexvid, Devin
Schlytter, Astrid

Heroes, hymen and honour: a study of the character of attitude change among male youth with their roots in an honour-based context
Review of European Studies, 4(2): 22-32

2012

-

Rexvid, Devin
Schlytter, Astrid

Attitydförändringar hos unga män med hederskulturella värderingar

2012

-