Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Olsson, Richard

Koordinering av specialister i byggprojektmiljö: en studie av installationsentreprenörer på byggarbetsplatsen

1998

-

Olsson, Richard

Subcontract coordination in construction
International Journal of Production Economics, 56-7: 503-509

1998

-

Olsson, Richard

Ledning och samordning av installationsentreprenader: en studie av installationsledare och installationssamordnare i byggindustrin

1996

-


Page Editor: Marie Nilsson

Print page