Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Jacobsson, Roger

Kulturella Perspektiv: Svensk etnologisk tidskrift

2014

-

Jacobsson, Roger

THULE: Kungl. Skytteanska samfundets årsbok 2012

2012

-

Jacobsson, Roger

Redaktören har ordet - THULE 25 år

2012

-

Jacobsson, Roger

Att söka sig själv bland heliga fjäll
Västerbotten

2012

-

Jacobsson, Roger

Från hypotext till hypertext: Den kulturella ikonen som instrument för kommunikation och reflektion kring samtiden
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 21(2): 43-44

2012

-

Jacobsson, Roger

En sociologi med karnevalisk karaktär
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 21(3-4): 84-84

2012

-

Jacobsson, Roger

Tryckkultur i provinsen - några perspektiv

2012

-

Jacobsson, Roger

Etnografi och kulturanalys med världen som arbetsfält
Kulturella Perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 20(3-4): 86-87

2011

-

Jacobsson, Roger
Löfgren, Orvar

Tema: Experimentell etnografi, i Kulturella Perspektiv

2011

-

Jacobsson, Roger

THULE: Kungl. Skytteanska samfundets årsbok 2011

2011

-


Page Editor: Jonas Vågström

Print page