Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Westin, Jonas
Sörensson, Robert

Potential Freight Volumes of the Kvarken Ferry Link: Base Report to the Midway Alignment project

2014

Download

Sörensson, Robert
Olsson Spjut, Fredrik

Förutsättningar för bostadsproduktion på orter med gruvverksamhet: Underlag till Boverkets regeringsuppdrag, 2013-05-16, N2013/2524/FIN, att utreda förutsättningar för bostadsproduktion på gruvorter m.m.

2013

Download

Pettersson, Thomas
Sörensson, Robert

Hur kan forskningsmiljön och den akademiska profilen stärkas i Örnsköldsvik?

2012

Download

Sörensson, Robert

Population and employment location in Swedish municipalities 1994-2004
The annals of regional science, 48(3): 743-762

2012

-

Sörensson, Robert

Marshallian sources of growth and interdependent location of Swedish firms and households

2010

-

Sörensson, Robert

Marshallian sources of growth and interdependent location of Swedish firms and households

2010

Download

Sörensson, Robert
Westin, Lars

Klarar länet nästa storstadsvåg?: en strategi krävs för Västerbottens befolkningstillväxt
Västerbottens-Kuriren

2005

-

Sörensson, Robert
Westin, Lars

Kulturproduktion på nedgång
Västerbottens-Kuriren

2004

-

Sörensson, Robert

Effektstudie av gruvetableringar i Lycksele och Storumans arbetsmarknadsregioner

2003

Download

Sörensson, Robert

Estimation of interregional empty rail freight car flows

2002

Download