Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Bhatt, Robert

Ge mig ett kök och du ska få tillbaks en avhandling!: Informella utrymmens metodologiska betydelse vid etnografiska studier av arbetsplatser

2012

Download


Page Editor: Jonas Vågström

Print page