Robert Kihlberg

Business Administration Management PhD students

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Kihlberg, Robert

Vägen mot en ny Polismyndighet - Strategers betydelse vid organisationsförändring

2015

-


Page Editor: Katarina Kempe

Print page