Research projects

Head of research

Title

Date sorteringsordning

Mannelqvist, Ruth

Work Capacity from Legal and Medical Perspectives

09/03/2010

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Mannelqvist, Ruth

Den allmänna sjukförsäkringen - en social rättighet i begränsning

2017

-

Järvholm, Bengt
Albin, Maria
Mannelqvist, Ruth

Påtagliga brister i utredningsförslag om arbetsskadeförsäkringen.
Läkartidningen, 114

2017

-

Mannelqvist, Ruth

Rättssäkerhet i sjukförsäkringen

2017

-

Ingmanson, Staffan
Edström, Örjan
Mannelqvist, Ruth

EU-rätten och en öppnare arbetsmarknad – arbetssökande EU-medborgares rätt till åtgärder och stöd inom jobbgarantierna, IFAU-rapport 2017:2

2017

-

Granström, Görel
Mannelqvist, Ruth

Brottsoffer: rättsliga perspektiv

2016

-

Mannelqvist, Ruth

Välfärdsstatens ersättningar till brottsoffer

2016

-

Mannelqvist, Ruth
Karlsson, Berndt
Järvholm, Bengt

Arbete och arbetsmarknad i sjukförsäkringen

2016

-

Mannelqvist, Ruth

Bedömning av arbete och arbetsmarknad: Sjukförsäkringens tillämpning vid Försäkringskassan och i förvaltningsrätter
Förvaltningsrättslig Tidskrift, 2: 239-255

2015

-

Mannelqvist, Ruth

Likabehandling i allmän och offentlig sjukförsäkring

2014

-

Mannelqvist, Ruth

Dags att förändra sjukförsäkringen?

2014

-