Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Mejtoft, Sara
Berglund, Stefan

Project management – an environment for increased personal and interpersonal skills
2015 11th International CDIO Conference: 11-11

2015

-

Mejtoft, Thomas
Sara, Mejtoft
Anna, Palmér; et al.

Interaction design processes to facilitate changing business models in the newspaper industry: A case study of vk.se
Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems: 2253-2258

2015

-

Berglund, Stefan
Mejtoft, Sara

Stärkt yrkesidentitet genom förändrad program-och kursstruktur med avseende på generiska färdigheter
Universitetspedagogiska konferensen 2015: 12-14

2015

-

Mejtoft, Thomas
Yderfält, Åsa
Mejtoft, Sara

Customer centric innovation processes and timing to deliver renewed value in mature and declining industries: A case study of the graphic arts industry
2015 ANZMAC conference: 4-4

2015

-

Mejtoft, Sara

Studentuppbyggda case-företag, som lärmiljö för ökad motivation och inlärning
Universitetspedagogiska konferensen 2015: 49-50

2015

-

Mejtoft, Sara

Ökad motivation genom aktivt lärande och studentuppbyggda case-företag
5:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar: 110-112

2015

-

Mejtoft, Sara
Berglund, Stefan

CDIO som metod för att stärka teknologers yrkesidentitet och generiska färdigheter
5:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar: 67-70

2015

-

Mejtoft, Thomas
Mejtoft, Sara
Palmér, Anna; et al.

Open innovation processes in the newspaper industry
2015 ANZMAC conference - Innovation and growth strategies in marketing: 84-91

2015

-

Mejtoft, Sara
Berglund, Stefan

Projektledning som miljö för ökade generiska färdigheter
NU2014 Abstracts: 102-

2014

Download