Sanna Ulfsparre

Department of Scholarly Communication

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Ulfsparre, Sanna

Kommunal skolbiblioteksutveckling i professionell samverkan: En praktisk diskursanalys med fallstudie

2017

Download

Ulfsparre, Sanna

Starka flickor, känsliga pojkar och självständiga barn: En utvärderande analys av genusorienterade ämnesord för barn- och ungdomsskönlitteratur

2012

Download


Page Editor: Erik Vesterberg

Print page