Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Edenheim, Sara

Forclosed matter: on the material melancholy of New Materialism
Gränser, mobilitet och mobilisering: 99-

2016

-

Edenheim, Sara
Rönnblom, Malin

Representations of Equality: Processes of Depoliticization of the Citizen-Subject

2016

-

Edenheim, Sara

Foreclosed matter: On the material melancholy of feminist new materialism
Australian feminist studies (Print), 31(89): 283-304

2016

-

Edenheim, Sara

Historiens psykopatologi
Glänta

2016

-

Edenheim, Sara
Rönnblom, Malin

Representations of Equality: Processes of Depoliticization of the Citizen-Subject

2016

-

Edenheim, Sara

Äktenskapet, sexualmoralen och barnets bästa som samhällsorganisatörer i två statliga utredningar: kommentar till texter om äktenskap

2015

-

Edenheim, Sara

Performativity as a symptom: The trembling body in the works of Butler
Lambda Nordica

2015

-

Edenheim, Sara

Historikerns omedvetna: Ett förhastat försök

2015

-

Edenheim, Sara
Rönnblom, Malin

Akademisk feminism: Institutionalisering, organisation och kritik
Tidskrift för Genusvetenskap, 35(1): 99-121

2014

-

Edenheim, Sara

Därför är vi historiker
Scandia, 79(2)

2013

-


Page Editor: Veronika Lodwika

Print page