Sigbrit Franke

Professor emerita at Planning Office

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Franke-Wikberg, Sigbrit

En strategi för utvärdering och lokal utveckling av utbildningskvalitet

1990

Download

Franke-Wikberg, Sigbrit

Utvärdering i och av gymnasieskolan: En principskiss

1990

Download

Franke-Wikberg, Sigbrit

Meetings between student and institutional perspectives

1979

Download

Franke-Wikberg, Sigbrit

Systematiserad, decentraliserad universitetsutbildning: lärargruppens sammansättning och attityder

1971

Download


Page Editor: Robert Axebro

Print page