Stig-Arne Berglund

Senior lecturer (associate professor) at Department of Social Work

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Berglund, Stig-Arne

Relationsspel och förväntningeffekter: i undervisning och socialpedagogik

2010

-

Berglund, Stig-Arne

Vändpunkter och förändringsprocesser

2007

-

Berglund, Stig-Arne

Det välgörande med att uttrycka sig: social pedagogik och narrativ metod i det moderna

2004

-

Berglund, Stig-Arne

Val av livsstil: problemungdomars sätt att hantera verklighet och konstruera identitet

1998

Download