Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Byström, Stig
Berglund, Stefan

Kvalitetshöjning med avseende på projektledningsinnehållet i ingenjörs- och civilingenjörsutbildningar
Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar: 85-88

2013

-


Page Editor: Robert Sjöblom

Print page