Staffan Ingmanson

Senior lecturer (associate professor) at Centre for Principal Development

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Edström, Örjan
Ingmanson, Staffan

Unga arbetssökande EU-medborgares rätt till svenska arbetsmarknadsåtgärder: särskilt jobbgarantin för ungdomar

2017

-

Ingmanson, Staffan
Edström, Örjan
Mannelqvist, Ruth

EU-rätten och en öppnare arbetsmarknad – arbetssökande EU-medborgares rätt till åtgärder och stöd inom jobbgarantierna, IFAU-rapport 2017:2

2017

-

Ingmanson, Staffan

Härledd uppehållsrätt för tredjelandsmedborgare

2017

Download

Derlén, Mattias
Ingmanson, Staffan
Lindholm, Johan

Grundläggande EU-rätt

2015

-

Ingmanson, Staffan

Näringsfriheten i EU-stadgan begränsar arbetstagarnas rättigheter enligt överlåtelsedirektivet
Europarättslig tidskrift

2014

-

Ingmanson, Staffan

Fri rörlighet inom den högre utbildningen och tillgång till svenska studiemedel

2014

-

Ingmanson, Staffan

Att bo här och jobba där: om gränsarbete och likabehandling i fråga om sociala förmåner

2014

-

Ingmanson, Staffan

Ett smartare Europa: utbildning som nyckel till konkurrenskraft och social sammanhållning

2013

-

Ingmanson, Staffan

Från periferi till centrum: Unionsmedborgarskapet i EU-domstolens praxis

2012

-

Ingmanson, Staffan

Arbetsmarknadsreglering och ursprungslandshinder

2012

-


Page Editor: Marie Olsson

Print page