Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Mejtoft, Sara
Berglund, Stefan

Project management – an environment for increased personal and interpersonal skills
2015 11th International CDIO Conference: 11-11

2015

-

Berglund, Stefan
Mejtoft, Sara

Stärkt yrkesidentitet genom förändrad program-och kursstruktur med avseende på generiska färdigheter
Universitetspedagogiska konferensen 2015: 12-14

2015

-

Kvarnbrink, Per
Berglund, Stefan

Flipped classroom resulterar i självgående ingenjörsstudenter

2015

-

Mejtoft, Sara
Berglund, Stefan

CDIO som metod för att stärka teknologers yrkesidentitet och generiska färdigheter
5:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar: 67-70

2015

-

Mejtoft, Sara
Berglund, Stefan

Projektledning som miljö för ökade generiska färdigheter
NU2014 Abstracts: 102-

2014

Download

Byström, Stig
Berglund, Stefan

Kvalitetshöjning med avseende på projektledningsinnehållet i ingenjörs- och civilingenjörsutbildningar
Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar: 85-88

2013

-


Page Editor: Robert Sjöblom

Print page