Research projects

Head of research

Title

Date sorteringsordning

Lindström, Susanne

The school as a place for constructions of gender and sexuality

03/02/2007

Lindström, Susanne

Evaluation of the project "Schools of diversity ideas"

02/23/2007

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Holst, Susanne

Folk and world music festivals as interactive and participatory performance

2013

-

Arvidsson, Alf
Holst, Susanne
Lundberg, Dan; et al.

Introduction: The conditions of music-making: between cultural policy, economics, and aesthetics

2013

-

Susanne, Lindström
Jochheim, Claus
Sundberg, Josefin

Rapport från pilotprojektet: Att undersöka utbildning ur ett likabehandlingsperspektiv

2009

Download

Gisselberg, Kjel
Lindström, Susanne
Mårald, Gunilla

Utvärdering av projektet Idéskolor för mångfald: Slutrapport

2008

Download

Gisselberg, Kjell
Lindström, Susanne
Mårald, Gunilla

Utvärdering av projektet Idéskolor för mångfald: Delrapport 3

2008

-

Gisselberg, Kjell
Lindström, Susanne

Utvärdering av projektet Idéskolor för mångfald: Delrapport 1

2007

Download

Gisselberg, Kjell
Lindström, Susanne
Mårald, Gunilla

Utvärdering av projektet Idéskolor för mångfald: Delrapport 2

2007

Download

Lindström, Susanne

Försonad mångfald

2005

-

Lindström, Susanne

Kamp om rummet: en studie av heteronormativitet i Svenska kyrkan

2005

Download

Susanne, Lindström

Den välvilliga motviljan: föreställningar om kön och sexualitet inom Svenska kyrkan

2003

-


Page Editor: Jonas Vågström

Print page