Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Bäck, Thomas
Vallès, Lola
Padyab, Mojgan

Police students' perceptions of professional competences: a comparative study of Catalonia and Sweden
Police Practice & Research, 18(5): 478-491

2017

-

Rantatalo, Oscar
Haake, Ulrika
Lindberg, Ola; et al.

Den pluralistiska ledarskapsforskningen: en översikt över svenska avhandlingarom ledarskap 2003–2014
Nordiske organisasjonsstudier, 18(3): 3-29

2016

-

Bäck, Thomas

Police Students’ Values of Competence Related to a Professional Career

2015

-

Söderström, Tor
Bäck, Thomas
Eliasson, Inger; et al.

Forskningen synar ny spelarutvecklingsmodell
Svensk Idrottsforskning, 22(4): 38-40

2013

Download

Wolming, Simon
Bäck, Thomas

Polisstudenters kunskapssyn i relation till det framtida yrkeslivet
Nordisk polisforskning: 3-14

2011

-

Bäck, Thomas

Från student till yrkesverksam polis - mental träning i polisutbildningen och polisyrket: Polisstudenters och yrkesverksamma polisers upplevda kompetens i mental träning

2010

Download

Bäck, Thomas

Är polisstudenter mentalt tränade för polisyrket?

2008

-


Page Editor: Jenny Nordhall

Print page