Therese Enarsson

Senior lecturer (associate professor) at Department of Law
Equal Opportunities Representative Fire Safety Representative

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Enarsson, Therese
Naarttijärvi, Markus

Is it all part of the game?: Victim differentiation and the normative protection of victims of online antagonism under the European Convention on Human Rights
International Review of Victimology, 22(2): 123-138

2016

-

Enarsson, Therese

Näthatets offer: utsatthet och upprättelse

2016

-

Enarsson, Therese
Naarttijärvi, Markus

Näthat och det positiva ansvaret under Europakonventionen: viktimologiska hänsyn och normativa utgångspunkter
Europarättslig tidskrift

2015

-

Enarsson, Therese

Brottsoffer i rättskedjan: tankar efter seminariet

2015

-

Enarsson, Therese

Utsatthet på nä̈tet: Möjligheter till rättslig upprättelse vid ärekränkningar på internet
Juridisk Tidskrift

2015

-

Enarsson, Therese
Granström, Görel

Polisens brottsofferarbete

2013

-

Enarsson, Therese

Brottsoffer i rättskedjan: en rättsvetenskaplig studie av förhållandet mellan brottsoffers rättigheter och rättsväsendets skyldigheter

2013

Download

Enarsson, Therese
Mannelqvist, Ruth

Rätten, välfärden och marknaden: Rapport från 2008 års forskningsinternat

2008

-

Enarsson, Therese
Granström, Görel

Att samverka eller inte? - Rättsväsendets aktörer och frågan om brottsoffers rättigheter

2008

-