Research projects

Head of research

Title

Date sorteringsordning

Larsson, Thomas

Moose and Man in the North: a multi-millennial relationship

01/27/2011

Larsson, Thomas

From Trappers to Tourists: Ecological change and human utilization of moose

11/23/2007

Larsson, Thomas

Sami prehistory and early history in the western Barents region

02/21/2007

Larsson, Thomas

Northern Rock Art - Context and Communication

02/21/2007

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Larsson, Thomas B

Metallföremål från bronsåldern i Norrland

2017

Download

Larsson, Thomas B

Runstenar i Norrland: en översikt

2015

Download

Cocq, Coppélie
Heinerud, Jans
Larsson, Thomas B; et al.

Rock art in Sápmi: images and stories = guvvieh jïh soptsestidie = bilder och berättelser

2014

-

Larsson, Thomas B

Umeå före Umeå: om en central plats under stenåldern

2013

-

Larsson, Thomas B
Heinerud, Jans

Bronsåldershus vid umeälvens mynning
Populär Arkeologi

2013

-

Larsson, Thomas B
Broström, Sven-Gunnar

Hällmålningarna på Finnforsberget, Skellefteå sn, Raä 118 och 123, Västerbottens län

2013

Download

Larsson, Thomas B

När älgen försvann för fyratusen år sedan
Populär Arkeologi

2012

-

Larsson, Thomas B
Heinerud, Jans

Arkeologisk dokumentation av en nyupptäckt hällmålning vid Bratten, Brattforsskogen 1:1, Lycksele kn, Västerbottens län

2012

Download

Larsson, Thomas B
Heinerud, Jans

Allt fler hällbilder hittas: - och de tycks aldrig ta slut
Populär Arkeologi

2012

-

Larsson, Thomas B
Rosqvist, Gunhild
Ericsson, Göran; et al.

Climate Change, Moose and Humans in Northern Sweden 4000 cal. yr BP
Journal of Northern Studies, 6(1): 9-30

2012

-


Page Editor: Sandra Olsson

Print page