Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Palm, Torulf
Bergqvist, Ewa
Eriksson, Ingela; et al.

En tolkning av målen med den svenska gymnasiematematiken och tolkningens konsekvenser för uppgiftskonstruktion

2004

-


Page Editor: Luis Cobian

Print page