Research projects

Head of research

Title

Date sorteringsordning

Ericsson, Tom

Family and gender

02/20/2007

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Ericsson, Tom

Gyllengrips näringspolitiska försök: mötte problem i 1730-talets Umeå

2013

-

Ericsson, Tom

Förord: Abbé Sieyès och vad är tredje ståndet?

2012

-

Ericsson, Tom

En sentida gesällvandring: Svenska hantverkare i Paris 1878-1910

2012

-

Ericsson, Tom
Vikström, Lotta

Like father, like daughter?: Intergenerational: social mobility among business and craftswomen in Sundsvall, Sweden, 1860–1893
Continuity and Change, 27(3): 409-431

2012

-

Ericsson, Tom

"Träkarlar". Norrländsk trävaruindustri och Frankrike före första världskriget
OKNYTT. Tidskrift för Johan Nordlander-sällskapet, 1-2: 3-16

2012

-

Ericsson, Tom

Who wants to be a godparent?: Baptism in a Lutheran church in Paris, 1755-1804

2012

-

Ericsson, Tom

Personhistorien och internet: exemplet buntmakaren Herman Bergström
Personhistorisk Tidskrift

2010

-

Ericsson, Tom
Vikström, Lotta

Women's lives and lines of businesses: developmental perspectives of female entrepreneurs in Sundsvall, Sweden 1860-1892

2010

-

Ericsson, Tom

Review av Guido Alfani, Fathers and godfathers: spiritual kinship in early-modern Italy
Economic history review, 63(3): 834-835

2010

-

Ericsson, Tom

I giljotinens skugga: En historia om en minoritet under franska revolutionen

2009

Download


Page Editor: Sandra Olsson

Print page