Tord Larsson

Senior lecturer (associate professor) at Department of Historical, Philosophical and Religious Studies
Religious Studies and Theology

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Larsson, Tord

Evangelierna och den vita duken: en bok om Pasolinis, Stevens och Gibsons filmer om Jesus

2016

-

Larsson, Tord

Inledning av Tord Larsson

2009

-

Larsson, Tord

Den gustavianska bibelkommissionen: Första protokollsboken

2009

-

Larsson, Tord

Recension av Jesus, the Gospels and Cinematic Imagination: A Handbook to Jesus on DVD by Jeffrey L. Staley & Richard Walsh, 2007
Svensk Exegetisk Årsbok

2008

-

Larsson, Tord

Glory or Persecution: The God of the Gospel of John in the History of Interpretation

2008

-

Larsson, Tord

Tolkningshistorien som en väg tillbaka till den glömda frågan om Gud

2007

-

Larsson, Tord

Den gamla översättningen: Karl XII:s bibel och dess receptionshistoria : föredrag vid en konferens i Lund den 21-25 februari 2003 anordnad av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund

2005

-

Larsson, Tord

"Där wår Vulgata är altför mörk och otydelig": Den gustavianska bibelkommissionens bruk av Karl XII:s bibel

2005

-

Larsson, Tord

Recension av "I am he" : the interpretation of "ani hu" in Jewish and early Christian literature by Catrin H. Williams, 2000
Svensk Exegetisk Årsbok

2003

-

Larsson, Tord

God in the Fourth Gospel: A Hermeneutical Study of the History of Interpretations

2001

-


Page Editor: Sandra Olsson

Print page