Torkel Molin

Senior lecturer (associate professor) at Department of Culture and Media Studies
Programme Co-ordinator
-

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Ekelund, Katarina
Larsson, Magnus
Molin, Torkel; et al.

Bruket av bruket: Lummelundagrottan i de stora trendernas centrum

2012

-

Molin, Torkel
Pettersson, Conny

De framväxande mäklarna

2012

Download

Molin, Torkel
Pettersson, Conny

Från småkommuner och storkommun till region: En gotländsk resa i de stora trendernas kölvatten

2012

-

Molin, Torkel
Pettersson, Conny

Kulturella och kreativa näringar, en fjärde industriell revolution?

2012

-

Larsson, Magnus
Molin, Torkel
Petterson, Conny; et al.

Krattad manege vid Blå lagunen?

2012

-

Molin, Torkel
Pettersson, Conny

Banal konsensus: Kommunala platsvarumärken som utvecklingskraft?

2012

-

Molin, Torkel

Att mota Olle i grind: om Leonard Fredrik Rääfs politiska ställningstagande

2012

-

Molin, Torkel
Pettersson, Conny

DUK- och KALK-projektet: Forskare och praktiker i samverkan

2012

-

Pettersson, Conny
Molin, Torkel

I de stora trendernas brus: kulturella och kreativa näringar på Gotland

2012

-

Laimer Molin, Marianne
Molin, Torkel

Berättelser från Marieholmstrakten: en antologi från Gnosjöregionen

2010

-


Page Editor: Jonas Vågström

Print page