Torbjörn Lindmark

Senior lecturer (associate professor) at Department of Education

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Lindgren-Tuoma, Maria
Lindmark, Torbjörn
Löfgren, Kent; et al.

Skellefteå kommuns 1:1-satsning i gymnasieskolan: en redovisning av enkätsvar från elever, lärare och rektorer i årskurs 1

2014

Download

Lindmark, Torbjörn

Samhällskunskapslärares ämneskonceptioner

2013

Download


Page Editor: Linda Johnson

Print page