Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Marner, Anders
Erixon, Per-Olof
Elmfeldt, Johan; et al.

Efter orden

2014

-

Erixon, Per-Olof
Elmfeldt, Johan
Alexandersson, Mikael; et al.

Ny teknik påverkar förutsättningar för lärande i bild, musik och svenska: skolämnesparadigm och undervisningspraktiker i skärmkulturen: bild, musik och svenska under påverkan.
Resultatdialog 2013: 72-81

2013

-

Erixon, Per-Olof
Elmfeldt, Johan
Alexandersson, Mikael; et al.

Ny teknik påverkar förutsättningar för lärande i bild, musik och svenska. Skolämnesparadigm och undervisningspraktiker i skärmkulturen: bild, musik och svenska under påverkan.
Resultatdialog 2013: 72-81

2013

-

Erixon, Per-Olof
Marner, Anders
Scheid, Manfred; et al.

School Subject Paradigms and Teaching Practice in the Screen Culture: Art, Music and Mother tongue (Swedish) Under Pressure
European Educational Research Journal (online), 11(2): 255-273

2012

Download

Scheid, Manfred
Strandberg, Tommy

Schools' permeable walls and media cultures: An example of new prerequisites for music education in Sweden

2012

-

Strandberg, Tommy
Scheid, Manfred

Music Education and Identity in a New Media Landscape: A report on work in progress

2012

-

Strandberg, Tommy

Varde ljud!: Om skapande i skolans musikundervisning efter 1945

2007

Download

Strandberg, Tommy

”Listen to my song please!”: Teachers’ and pupils’ Understanding of Composing in the Classroom.

2004

-

Strandberg, Tommy

Creative Music-Making and Changing Educational Traditions.

2003

-

Strandberg, Tommy

Pedagogiskt arbete och en påbörjad studie om musikskapande och undervsning
Tidskrift för lärarutbildning och forskning

2002

-