Ulla Nygren

Senior lecturer (associate professor) at Department of Community Medicine and Rehabilitation
Occupational Therapy

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Fischl, Caroline
Englund, Birgitta
Nygren, Ulla; et al.

The occupational therapy programme at umeå university, revised
1st COTEC-ENOTHE Congress

2016

-

Nygren, Ulla
Markström, Urban
Bernspång, Birgitta

Processes towards employment among persons with psychiatric disabilities: a study of two individual placement and support programmes in Sweden
Scandinavian Journal of Disability Research, 18(1): 32-51

2016

-

Nygren, Ulla

Att luckra upp invanda strukturer och påbörja en vandring i okänd terräng: ett pedagogiskt utvecklingsarbete
Universitetspedagogiska konferensen 2015: 54-55

2015

-

Nygren, Ulla
Markström, Urban
Bernspång, Birgitta; et al.

Predictors of vocational outcomes using Individual Placement and Support for people with mental illness
Work, 45(1): 31-39

2013

-

Nygren, Ulla
Sandlund, Mikael
Bernspång, Birgitta; et al.

Exploring perceptions of occupational competence among participants in Individual Placement and Support (IPS)
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 20(6): 429-437

2013

-

Nygren, Ulla

Individual placement and support (IPS) i en socialpsykiatrisk kontext: en väg till arbete för personer med psykiskt funktionshinder?

2012

Download

Nygren, Ulla
Markström, Urban
Svensson, Bengt; et al.

Individual placement and support - a model to get employed for people with mental illness: the first Swedish report of outcomes
Scandinavian Journal of Caring Sciences, 25(3): 591-598

2011

-

Markström, Urban
Nygren, Ulla
Sandlund, Mikael

Arbete för alla?:  Införande och resultat av supported employment i en svensk kommun

2011

Download

Nygren, Ulla
Markstöm, Urban
Sandlund, Mikael

Rehabilitering till arbete för personer med psykiskt funktionshinder: Ettårsuppföljning av en verksamhet enligt Supported Employment-metodik i Umeå

2009

-