Ulla Damber

Senior lecturer (associate professor) at Department of Language Studies
Swedish

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Lundgren, Berit
Damber, Ulla

Critical literacy i svensk klassrumskontext

2015

-

Damber, Ulla
Nilsson, Jan

Högläsning med förskolebarn: En disciplinerande eller en frigörande aktivitet?

2015

-

Damber, Ulla

Read-Alouds in Preschool: a matter of discipline?
Journal of Early Childhood Literacy, 15(2): 256-280

2015

-

Damber, Ulla

Implementering av kritisk litteracitet i förskola och tidiga år: utmaningar och möjligheter

2015

-

Damber, Ulla

Library and school partnership on the move: a study of second language learners’ early literacy development
Journal of Language and Cultural Education, 3(2): 14-21

2015

Download

Egelström, Monica
Damber, Ulla

Reading and the role of the teacher

2015

-

Damber, Ulla

Reading with Preschool Children Guided by Regulatory or Emancipatory Purposes: A Case Study
The International Journal of Literacies, 21(1): 1-11

2014

-

Nilsson, Jan
Damber, Ulla

Barn samspråkar med böcker

2014

-

Damber, Ulla

Flerspråkiga klassrum som arenor för inkludering

2014

-

Damber, Ulla
Nilsson, Jan

Bokläsning mer än en mysstund
Förskoletidningen, 39(4): 8-12

2014

-


Page Editor: Magnus Nordström

Print page