Ulrika Engfors Holmbom

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Engfors Holmbom, Ulrika

Att göra väl underbyggda val i vardagen: En kvalitativ undersökning av vuxnas vägval i teori och vardagspraktik

2015

Download


Page Editor: Luis Cobian

Print page