Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Bränberg, Agneta
Holmgren, Ulf

Forskningsanknytning av grundutbildning: en praktisk analysmetod
5:e Utvecklingskonferensen för ingenjörsutbildningar: 51-55

2015

Download

Mejtoft, Thomas
Gulliksson, Håkan
Holmgren, Ulf

Affärsmässig ingenjörsutbildning
4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges Ingenjörsutbildningar<em></em>

2013

-

Pålsson, Johan
Jalkanen, Ville
Holmgren, Ulf; et al.

PBL för att stötta professionsfärdigheter

2013

-

Bränberg, Agneta
Holmgren, Ulf
Gulliksson, Håkan

Didaktik för ingenjörslärare: konsten och glädjen med att utbilda ingenjörer

2013

-

Bränberg, Agneta
Holmgren, Ulf
Gulliksson, Håkan

Didaktik för ingenjörslärare
4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges Ingenjörsutbildningar: 9-11

2013

-

Gulliksson, Håkan
Holmgren, Ulf

Hållbar utveckling: livskvalitet, beteende och teknik

2011

-

Bränberg, Agneta
Holmgren, Ulf

Kursdesign med utgångspunkt i utveckling av kreativitet, kritiskt förhållningssätt och initiativförmåga
3e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. 30 november-1 december 2011: 112-116

2011

-

Schedin, Staffan
Holmgren, Ulf

Black-box metoden för utvärdering av måluppfyllelse och utveckling av programstruktur för ingenjörsutbildning

2009

Download

Holmgren, Ulf

Kuling 14: att utveckla styrdokument för program - en fallstudie
Utsikter, insikter, avsikter: 137-154

2007

-

Bränberg, Agneta
Holmgren, Ulf

Attityder och förmåga! Utbildning också för den högra hjärnhalvan: Erfarenheter från en inledande kurs på ett ingenjörsprogram
Utsikter, insikter, avsikter: 41-54

2007

-


Page Editor: Robert Sjöblom

Print page