Ulf Israelsson

Senior lecturer (associate professor) at Department of Law
Assistant Head of Department

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Israelsson, Ulf

Vad tycker våra före detta juriststudenter om den utbildning de fått?

2013

-

Boström, Viola
Israelsson, Ulf

Är arvsrätten föråldrad? Något om sambors efterlevandeskydd
Svensk Juristtidning

2004

-