Ulrica Nylen

Senior lecturer (associate professor) at Umeå School of Business and Economics (USBE)
Business Administration Management

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Nylén, Ulrica

Mobilt hembesöksteam i Umeå: en projektverksamhet inom Västerbottens läns landsting 2014 - 2016

2016

Download

Nylén, Ulrica

Boundary preservation or modification: the challenge of collaboration in health care
Offentlig Förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration, 16(2): 115-142

2013

-

Nylén, Ulrica

Familjecentralen som gränsöverskridande team

2009

-

Nylén, Ulrica

Interagency collaboration in human services: Impact of formalization and intensity on effectiveness
Public Administration, 85(1): 143-166

2007

-

Jensen, Tommy
Nylén, Ulrica

Striving for spontaneity - bureaucracy strikes back
Problems and Perspectives in Management, 4(2): 144-158

2006

-

Nylén, Ulrica

Att presentera kvalitativa data: Framställningsstrategier vid empiriredovisning

2005

-

Nylén, Ulrica

Bassjukvårdsförsöket: slutrapport från utvärdering av försöksverksamhet med lokal vård, omsorg och social service i fem Västerbottenskommuner

2002

-

Lindqvist, Rafael
Nylén, Ulrika

Samverkan i vård och omsorg: Delrapport 2 från utvärderingen av försöksverksamhet i Västerbottens län

2000

Download

Nylén, Ulrica

En text - flera metoder. Granskning av metoder för kvalitativ textbearbetning

1999

-

Nylén, Ulrica

Humanitarian versus organizational morality: A survey of attitudes concerning business ethics among managing directors
Journal of Business Ethics, 14(12): 977-986

1995

-


Page Editor: Katarina Kempe

Print page