Valgerdur Palmadottir

Research projects

Head of research

Title

Date sorteringsordning

Palmadottir, Valgerdur

Making use of human rights; the politization of violence against women

03/20/2013

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Eklöf, Jenny
Byström, Tora
Palmadottir, Valgerdur; et al.

Att skapa närvaro och gemenskap med hjälp av video, ljud och bild: kvalitetsutveckling av idéhistorisk avancerad nivå på nät

2015

-


Page Editor: Sandra Olsson

Print page