Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Rolandsson, Victoria
Wiberg, Charlotte

The Density of Events Model (DEMO): Exploring density and temporality as key aspects of experiences in events
Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology, 2(11): 3327-3333

2015

Download

Nygren, Sara
Rolandsson, Victoria

Såg du nyheterna igår?: En studie om vikten av att minnas nyheternas innehåll.

2011

Download


Page Editor: Tina Lundmark

Print page