Widar Henriksson

Professor emeritus at Department of Education

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Alger, Susanne
Henriksson, Widar
Eklöf, Hanna

Prov för förarbevis för moped klass II

2012

Download

Eriksson, Ingela
Henriksson, Widar

Kunskapsprövningar i klassrummet: att bedöma elever

2012

-

Henriksson, Widar

Kunskapsprövningar i klassrummet - att bedöma elever

2010

-

Alger, Susanne
Henriksson, Widar
Wänglund, Anna

Sammanhållet prov: Utvärdering av effekter av ett sammanhållet teoretiskt och praktiskt förarprov

2010

Download

Eriksson, Ingela
Henriksson, Widar

Kunskap, intresse och studieframgång: en litteraturgranskning

2009

-

Alger, Susanne
Henriksson, Widar
Sundström, Anna

Likvärdigheten i körprovet: en studie av samstämmighet i bedömningen

2009

-

Mynttinen, Sami
Sundström, Anna
Koivukoski, Marita; et al.

Are novice drivers overconfident?: A comparison of self-assessed and examiner-assessed driver competences in a Finnish and a Swedish sample.
Transportation Research Part F, 12(1): 120-130

2009

-

Sundström, Anna
Henriksson, Widar
Wiberg, Marie; et al.

"Ett givet inslag i förarutbildningen": Umeå universitet försvarar självvärderingen
Mitt i trafiken

2008

-

Henriksson, Widar

Statistik: icke-parametriska metoder

2008

Download

Näsström, Gunilla
Henriksson, Widar

Alignment of standards and assessment: A theoretical and empirical study of methods for alignment
Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 6(3): 667-690

2008

-


Page Editor: Linda Johnson

Print page