Till umu.se

Sök forskning

Forskningsprojekt

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Eriksson, Malin

Boendemiljöns betydelse för ojämlikhet i barns hälsa: en explorativ studie som kombinerar statistiska flernivåanalyser och kvalitativa studier med barn.

2017-04-11

Eriksson, Marie

Antitrombotisk behandling efter hjärnblödning

2017-04-10

Forsman, Maria

Särskild företrädare för barn

2017-04-03

Keisu, Britt-Inger

Att räkna med bråk - en studie av konflikter och psykisk ohälsa i kvinnodominerade arbetsplatser ur ett genusperspektiv

2017-03-10

Liliequist, Jonas

Hedra din fader och din moder - konflikter och ambivalenta känslor mellan vuxna barn och föräldrar i det tidigmoderna Sverige och Finland

2017-03-07

Keskitalo, Carina

Mistra Arctic Sustainable Development

2017-02-28

Keskitalo, Carina

PLURAL

2017-02-28

Ivarsson, Anneli

Registerbaserad forskning om barndomen för livslång hälsa och välfärd

2017-02-27

Wilder-Smith, Annelies

ZikaPLAN – ett latinamerikanskt nätverk för att bekämpa epidemier av smittsamma sjukdomar

2017-02-21

Sandow, Erika

Att flytta från storstaden – barnfamiljers migrationsstrategier för en socialt hållbar vardag utanför storstadsområdena

2017-02-16

Domellöf, Magnus

Effekter av tidig nutrition på hjärnans utveckling och inlärningsproblem/beteendeproblem hos barn

2017-02-14

Sörensson, Erika

Transnationell migration inom skogsbärbranschen – arbetsmarknadens avreglering och nya rumsliga representationer

2017-02-13

Goicolea, Isabel

Hälsa på lika villkor för ungdomar i glesbygd?

2017-02-08

Gustafsson, Cecilia

Äldre migranters levnadsförhållanden och livsstrategier i Sverige

2017-02-08

Ducoing Ruiz, Cristián

Hållbar utveckling, finanspolitik och förvaltning av naturresurser. Bolivia, Chile och Perú i kontrast till de Nordiska länderna

2017-02-08

Carson, Doris

Urban tillväxt i nordliga periferier och utvecklingsmöjligheter i landsbygdsområden

2017-02-06

Malmberg, Gunnar

Vägar till ett hälsosamt och aktivt åldrande

2017-02-06

Eriksson, Rikard

Sociala nätverkens ekonomiska geografi

2017-02-02

Jarstad, Anna

Varianter av fred

2017-01-11

Langum, Virginia

Migration och psykisk ohälsa i litteratur före 1900

2017-01-09

Langum, Virginia

Pro Futura Scientia Fellowship

2017-01-09

Langum, Virginia

The Physiology of Vice in the Middle Ages

2017-01-09

Domellöf, Magnus

Northpop – Barns hälsa i Västerbotten

2016-12-20

Olofsson, Thomas

Ny metod för mätning av värmeförlust från byggnader

2016-12-08

Edlund, Jonas

Miljöattityder och beteende: betydelsen av politiska institutioner för att lösa det kollektiva handlandets problem

2016-11-28

Österholm, Magnus

Det naturliga språkets roll vid elevers lärande av det matematiska symbolspråket

2016-11-22

Buckland, Philip

DataARC - en cyberinfrastruktur för tvärvetenskaplig forskning om den långsiktiga människor-miljö dynamiken i den nordatlantiska regionen

2016-11-22

Evander, Magnus

Utveckling av antiviraler mot Rift Valley feber virus

2016-11-07

Johansson Sevä, Ingemar

Välfärdsopinion 2017

2016-11-02

Mewes, Jan

Social tillit i olika välfärdsstater över tid

2016-10-19


Prenumerera på forskningsnyheter

Följ våra forskningsnyheter som RSS-flöde: Forskningsnyheter