Till umu.se

Sök forskning

Forskningsprojekt

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Keisu, Britt-Inger

En studie om elevers psykosociala arbetsmiljö

2018-02-28

Jörgensen, Hans

Ekonomisk underrättelseverksamhet och informationsspridning: Staten, näringslivet och Östekonomiska byrån under det kalla kriget.

2018-02-27

Bergqvist, Ewa

Samband mellan olika typer av argumentation och elevers förståelse av matematiska förklaringar

2018-02-26

Richter, Kai-Florian

Autonoma systems förmåga att inse sina egna begränsningar

2018-02-19

Hurtig, Anna-Karin

Kapacitetstärkande av hälsosystemforskningen för att stödja innovationer och hållbar socioekonomisk utveckling

2018-02-13

Rolfsman, Ewa

Vad kan vi lära av storskaliga internationella komparativa kunskapsmätningar för att utveckla den svenska skolan?

2018-02-09

Eurenius, Eva

Kan en förstärkt hälsofrämjande strategi för barn och föräldrar bidra till befolkningens hälsa?

2018-02-08

Landstedt, Evelina

Hur agerar föreningsaktiva ungdomar tillsammans för att påverka ungas alkoholkonsumtion?

2018-02-08

Rocklöv, Joacim

Globala spridnings- och utbrottsscenarier av Aedes myggor och Zika i ett förändrat klimat

2018-02-08

Hurtig, Anna-Karin

Komplexa ojämlikheter i psykisk hälsa och ohälsa

2018-02-08

Mosquera Mendez, Paola

Vårdvalsreformens betydelse för hälsa och ojämlikheter i hälsa i Sverige

2018-02-08

Eurenius, Eva

Faktorer som bidrar till gynnsam utveckling av socioemotionell förmåga i tidig barndom

2018-02-07

Hurtig, Anna-Karin

Policy och hälsosystemforskning: att stärka samhällsbaserade hälsosystem

2018-02-07

Rocklöv, Joacim

Populationsdynamik och socioekonomiskt välstånd

2018-02-07

Österholm, Magnus

Det naturliga språkets roll vid elevers lärande av det matematiska symbolspråket

2018-02-07

Yu, Jun

Storskalig analys av träds simultana utveckling i tid och rum under förändrade klimatbetingelser

2018-01-26

Yu, Jun

Utveckling av biostokastiska metoder för analys av spatio-temporala signaler – med tillämpning på muskelfysiologi och cancertumörers biologi

2018-01-24

Yu, Jun

WindCoE - Nordic Wind Energy Center

2018-01-22

Yu, Jun

Final Inspection and Quality Analysis

2018-01-22

Yu, Jun

Statistiska modeller och intelligenta datainsamlingsmetoder för MRI och PET mätningar med tillämpning för monitoring av cancerbehandling

2018-01-22

Bagger, Anette

Bedömningsstöden i de tidiga skolåren. En möjlighet till ökad kvalitet och likvärdighet i matematik?

2018-01-17

Johansson, Stina

Makt och inflytande i äldreomsorgen: Strukturella villkor och individuella utryck

2018-01-16

Lidström, Anders

Lokalpolitikens legitimitet - individuella och kontextuella variationer

2018-01-11

Lidström, Anders

Demokrati i svenska stadsregioner: Lokalt medborgarskap och politiska institutioner

2018-01-11

Lidström, Anders

Norrländsk regionstudie

2018-01-11

Lidström, Anders

Socialdemokraternas tillbakagång 1973-2014

2018-01-11

Backman, Lars

Spectrin-liknande proteiner – mångfasetterade protein i cellen

2018-01-11

Forsman, Maria

Att företräda barnets rätt och bästa - internationella studier om en juristroll

2017-12-14

Goicolea, Isabel

Stärka ungdomars motståndskraft (resilience) och mentala hälsa i norra Indien

2017-12-12

Hurtig, Anna-Karin

Samhällsbaserade interventioner för att stärka sexuell och reproduktiv hälsa bland ungdomar i Zambia

2017-12-12


Prenumerera på forskningsnyheter

Följ våra forskningsnyheter som RSS-flöde: Forskningsnyheter