Till umu.se

Sök forskning

Forskningsprojekt

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Sandow, Erika

Att flytta från storstaden – barnfamiljers migrationsstrategier för en socialt hållbar vardag utanför storstadsområdena

2017-02-16

Domellöf, Magnus

Effekter av tidig nutrition på hjärnans utveckling och inlärningsproblem/beteendeproblem hos barn

2017-02-14

Sörensson, Erika

Transnationell migration inom skogsbärbranschen – arbetsmarknadens avreglering och nya rumsliga representationer

2017-02-13

Goicolea, Isabel

Hälsa på lika villkor för ungdomar i glesbygd?

2017-02-08

Gustafsson, Cecilia

Äldre migranters levnadsförhållanden och livsstrategier i Sverige

2017-02-08

Ducoing Ruiz, Cristián

Hållbar utveckling, finanspolitik och förvaltning av naturresurser. Bolivia, Chile och Perú i kontrast till de Nordiska länderna

2017-02-08

Carson, Doris

Urban tillväxt i nordliga periferier och utvecklingsmöjligheter i landsbygdsområden

2017-02-06

Malmberg, Gunnar

Vägar till ett hälsosamt och aktivt åldrande

2017-02-06

Eriksson, Rikard

Sociala nätverkens ekonomiska geografi

2017-02-02

Jarstad, Anna

Varianter av fred

2017-01-11

Langum, Virginia

Migration och psykisk ohälsa i litteratur före 1900

2017-01-09

Langum, Virginia

Pro Futura Scientia Fellowship

2017-01-09

Langum, Virginia

The Physiology of Vice in the Middle Ages

2017-01-09

Domellöf, Magnus

Northpop – Barns hälsa i Västerbotten

2016-12-20

Olofsson, Thomas

Ny metod för mätning av värmeförlust från byggnader

2016-12-08

Edlund, Jonas

Miljöattityder och beteende: betydelsen av politiska institutioner för att lösa det kollektiva handlandets problem

2016-11-28

Österholm, Magnus

Det naturliga språkets roll vid elevers lärande av det matematiska symbolspråket

2016-11-22

Buckland, Philip

DataARC - en cyberinfrastruktur för tvärvetenskaplig forskning om den långsiktiga människor-miljö dynamiken i den nordatlantiska regionen

2016-11-22

Evander, Magnus

Utveckling av antiviraler mot Rift Valley feber virus

2016-11-07

Johansson Sevä, Ingemar

Välfärdsopinion 2017

2016-11-02

Mewes, Jan

Social tillit i olika välfärdsstater över tid

2016-10-19

Stenfors, Nikolai

En kvalitativ kartläggning av symtom hos människor experimentellt exponerade för kyla

2016-10-17

Smeds, Kerstin

Museet, Utställningen, Besökaren - Kunskapsbildning på ny arena för lärande

2016-10-11

Jacobsson, Maritha

Våld i nära relation. Karaktäristiska mönster av utsatthet i ett livs- och befolkningsperspektiv

2016-10-03

Jacobsson, Maritha

Svenska medlingsmetoder för unga: intention och praktik

2016-10-03

Karlsson, Fredrik

Röst och tal efter djup hjärnstimulering för patienter med Parkinsons sjukdom och essentiell tremor

2016-10-03

Öun, Ida

Ett familjevänligt arbetsliv? Politik och praktik i tvåförsörjarsamhället.

2016-10-03

Bergström, Cecilia

Självskattad hälsa, upplevelse och livskvalité beträffande kronisk bäckengördelsmärta 10 år efter förlossning.

2016-09-29

Lindgren, Eva

Vilka dörrar kan språk öppna?

2016-09-28

Andersson, Katarina

Värdig äldreomsorg 24 timmar om dygnet? En kartläggning och analys av hemtjänstens organisering och arbete nattetid

2016-09-05


Sidansvarig: Kommunikationsenheten
2011-03-15

Utskriftsversion

Prenumerera på forskningsnyheter

Följ våra forskningsnyheter som RSS-flöde: Forskningsnyheter