Till umu.se

Sök forskning

Att utmana genus

Umeå universitet har en framträdande genusforskning och här återfinns arbeten inom bland annat språk, historia, litteratur, juridik, statsvetenskap, sociologi, pedagogik, pedagogiskt arbete, naturvetenskap, folkhälsovetenskap och allmänmedicin.

Umeås inomvetenskapliga och tvärvetenskapliga genusforskning är av Vetenskapsrådet utnämnd till ett av landets tre Centers of Gender Excellence.

Forskningsprogrammet ”Challenging Gender” har som övergripande syfte att utveckla Umeås genusforskning och skapa en plattform för organiserat internationellt samarbete. Programmet är organiserat i fem delteman (demokrati/social rättvisa, emotioner, våld, hälsa och normaliseringsprocesser) vilka hålls samman av en tvärvetenskaplig arena för teoretisk vidareutveckling.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Att utmana genus

Projektperiod

2007-01-01 - 2011-12-31

Ämnesområden

Historia, Etnologi, Konstvetenskap, Litteraturvetenskap, Offentlig rätt, Pedagogik, Sociologi, Statsvetenskap, Folkhälsomedicinska forskningsområden, Allmänmedicin, Social omsorg/socialpedagogik, Genus

Forskningsledare

Britta Lundgren, Institutionen för kultur- och medievetenskaper


Prenumerera på forskningsnyheter

Följ våra forskningsnyheter som RSS-flöde: Forskningsnyheter