Sök forskning

Främmande nord. Norrland i utländska reseberättelser

Projektet Främmande Nord fokuserar främst på utländska resenärers skildringar av norra Skandinavien under ett förlängt artonhundratal, 1775-1914.

Projektet ämnar klarlägga hur föreställningen om den nordfennoskandiska regionen som nationell (svensk, norsk, finsk) och europeisk periferi växer fram i reseskildringarna, dels att genom en analys av utländsk reselitteratur utveckla en teoretisk ram som kan ge en fördjupad förståelse för hur periferier har konstruerats historiskt.

En central fråga är hur en grundläggande kategorisering baserad på begreppsparet centrum/periferi förhåller sig till andra tolkningsmodeller. Projektet uppmärksammar i första hand skildringar av svenska Norrland, men beskrivningar av Nordnorge och norra Finland ingår i undersökningsmaterialet.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Främmande nord. Norrland i utländska reseberättelser 1775-1914

Projektstatus

Avslutat

Ämnesområden

Arkeologi, nordeuropeisk, Historia, Idé- o lärdomshistoria, Litteraturvetenskap, Germanistik, Engelska språket, Franska språket, Spanska språket, Finska språket, Ryska språket

Forskningsledare

Heidi Hansson, Institutionen för språkstudier


Prenumerera på forskningsnyheter

Följ våra forskningsnyheter som RSS-flöde: Forskningsnyheter