Sök forskning

Malignt melanom - ett nytt angreppssätt att minska fördröjning av diagnos och behandling

Malignt melanom (MM) är en av de snabbast ökande cancerformerna i världen. Människor över 40 års ålder drabbas i högre grad. Sjukdomen är allvarlig med dödlig utgång om det inte behandlas i tid, varför tidig diagnos är avgörande för prognosen.

Malignt melanom är en av de snabbast ökande cancerformerna i Sverige och har en mycket dålig prognos om diagnosen försenas men kan botas vid en tidig diagnos. Prickmottagningar har visats vara relativt ineffektiva eftersom främst yngre lågriskpatienter besöker dem för ofarliga hudförändringar medan äldre högriskpatienter och patienter som faktiskt misstänker om malignt melanom avstår. Sådan patientrealterad fördröjning är den främsta orsaken till försenad diagnos och hög dödlighet i sjukdomen. En ökad förståelse av beslutsprocessen att söka vård för misstänkt melanom är nödvändig för att kunna påverka människor att söka vård tidigare.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Malignt melanom- ett nytt angrepppssätt att minska fördröjning av diagnos och behandling

Projektstatus

Avslutat

Ämnesområden

Dermatologi och venerologi, Omvårdnad

Forskningsledare

Marcus Schmitt-Egenolf, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin


Prenumerera på forskningsnyheter

Följ våra forskningsnyheter som RSS-flöde: Forskningsnyheter