Sök forskning

Mellan organisationsintresse och demokratiskt uppdrag - utmaningar inom mediehantering inom socialtjänst, polis och skola

Syftet med detta projekt är att jämföra mediehantering inom socialtjänst, polis och gymnasieskola, och undersöka vilka utmaningar dessa organisationer ställs inför när det gäller kontakter med media.

Idag är offentliga organisationer mer uppmärksamma på hur de uppfattas av allmänheten, och det har blivit allt vanligare med professionella strategier för mediahantering. En utmaning är att samtidigt möjliggöra offentlig insyn och en kritisk diskussion av verksamheten.

Detta projekt undersöker mediehanteringens former inom socialtjänst, polis och skola. I projektet undersöks hur medierelationer organiseras, vilka strategier som används, hur mycket mediehantering påverkar kärnverksamheten och i vilken utsträckning organisatoriska egenintressen prioriteras framför att bejaka demokratisk insyn, granskning och kritik.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Mellan organisationsintresse och demokratisk insyn - utmaningar inom mediehantering i socialtjänst, polis och skola

Projektstatus

Avslutat

Ämnesområden

Socialt arbete, Sociologi

Forskningsledare

Stefan Sjöström, Institutionen för socialt arbete


Prenumerera på forskningsnyheter

Följ våra forskningsnyheter som RSS-flöde: Forskningsnyheter