Till umu.se

Sök forskning

Forskningsprojekt

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Snickars, Pelle

Digitala Modeller. Teknikhistoriens samlingar, digital humaniora & industrialismens berättelser

2016-04-28

Larsson, Anna

Den svenska skolgårdens kulturhistoria 1611-2011

2016-04-07

de Luna, Xavier

Nya metoder för ett optimalt användande av storskaliga registerdatabaser

2016-04-06

Malmberg, Gunnar

Vägar till ett hälsosamt och aktivt åldrande

2016-03-23

Ringnér, Anders

Personcentrerad information till föräldrar inom barnonkologin - PIFBO-studien

2016-03-22

Hörnsten, Åsa

DIVA – Diabetesintervention i Västerbotten steg 1-3

2016-03-15

Stenfors, Nikolai

En kvalitativ kartläggning av symtom hos människor experimentellt exponerade för kyla

2016-02-18

Stenfors, Nikolai

Prevalens, incidens och remission av luftrörssymtom och astma hos svenska elitskidåkare och elitorienterare; en 5-årig prospektiv enkätstudie

2016-02-18

Heith, Anne

Kolonialism kontra avkolonisering. Laestadius och laestadianismen i nutida samiska och tornedalska texter

2016-02-03

Heith, Anne

Att göra plats i litteraturen. Meänmaa i nutida, tornedalsk skönlitteratur

2016-02-02

Nyberg, André

Genomförbarhet, tillförlitlighet och klinisk relevans av att utvärdera muskelfunktion bland patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

2016-02-01

Björnsson, Gunnar

Ansvar och förklaringar

2016-01-23

Lindholm Narváez, Elena

Samhällsmoderligheten i Italien och Spanien: mottagandet och omformuleringen av Ellen Keys idéer om moderskap och kvinnlig sexualitet i en sydeuropeisk kontext (1900-1939)

2016-01-21

Walter, Ute

Nya kulinariska rum i Sverige

2016-01-14

Bjärstig, Therese

Grön översiktsplan: Vilhelmina som exempel

2016-01-12

Walter, Ute

Äta ute – en studie av besökares aktiviteter relaterad till mat-och måltider

2016-01-12

Grill, Kalle

Libertariansk paternalism och folkhälsopolitikens moraliska gränser

2016-01-11

Bergqvist, Ewa

Samband mellan olika typer av argumentation och elevers förståelse av matematiska förklaringar

2015-11-26

Danielson, Patrik

Vad är mekanismerna bakom ärrbildning och vävnadsnedbrytning i kollagenrik vävnad?

2015-11-25

Norström, Fredrik

Är en bättre folkhälsa värd sitt pris? - En hälsoekonomisk utvärdering av ökad bemanning inom hemtjänsten

2015-11-16

Arnberg, Niklas

Virus:värdcells-interaktioner: betydelse för tropism och behandling

2015-11-10

Arvidsson, Alf

Svenska jazzdiskurser 1919-1969

2015-11-09

Körning Ljungberg, Jessica

Hur distraktion orsakas av oväntade ljud och vibrerande stimuli

2015-11-04

Hii, Yien Ling

Förbättrad forskningskapacitet och kompetens för utveckling av varningssystem för denguefeber

2015-11-02

Smeds, Kerstin

Museet, Utställningen, Besökaren - Kunskapsbildning på ny arena för lärande

2015-10-29

Norberg, Margareta

Optimerad kardiovaskulär prevention genom riskbedömning och riskkommunikation baserad på visualisering av tyst åderförkalkning VIP ─ VIPVIZA

2015-10-28

Rocklöv, Joacim

Främjande av lokal forskningskompetens, evidens och åtgärdsplaner för hälsorisker orsakade av ett förändrat klimat i Vietnam och Indonesien

2015-10-23

Körning Ljungberg, Jessica

Hur varningssignaler påverkar uppmärksamhet och beteende i simulerad cockpitmiljö

2015-10-23

Rocklöv, Joacim

Kartläggning av miljö- och klimatfaktorers inverkan på infektionsutbrott i Europa

2015-10-22

Körning Ljungberg, Jessica

Framgångsrikt åldrande - En studie om hur tvåspråkighet och val av arbete bidrar till att bevara uppmärksamhet och minne genom livet.

2015-10-22


Sidansvarig: Kommunikationsenheten
2011-03-15

Utskriftsversion

Prenumerera på forskningsnyheter

Följ våra forskningsnyheter som RSS-flöde: Forskningsnyheter