Till umu.se

Sök forskning

Forskningsprojekt

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Heith, Anne

Kolonialism kontra avkolonisering. Laestadius och laestadianismen i nutida samiska och tornedalska texter

2016-02-03

Heith, Anne

Att göra plats i litteraturen. Meänmaa i nutida, tornedalsk skönlitteratur

2016-02-02

Nyberg, André

Genomförbarhet, tillförlitlighet och klinisk relevans av att utvärdera muskelfunktion bland patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

2016-02-01

Björnsson, Gunnar

Ansvar och förklaringar

2016-01-23

Lindholm Narváez, Elena

Samhällsmoderligheten i Italien och Spanien: mottagandet och omformuleringen av Ellen Keys idéer om moderskap och kvinnlig sexualitet i en sydeuropeisk kontext (1900-1939)

2016-01-21

Walter, Ute

Nya kulinariska rum i Sverige

2016-01-14

Bjärstig, Therese

Grön översiktsplan: Vilhelmina som exempel

2016-01-12

Walter, Ute

Äta ute – en studie av besökares aktiviteter relaterad till mat-och måltider

2016-01-12

Grill, Kalle

Libertariansk paternalism och folkhälsopolitikens moraliska gränser

2016-01-11

Bergqvist, Ewa

Samband mellan olika typer av argumentation och elevers förståelse av matematiska förklaringar

2015-11-26

Danielson, Patrik

Vad är mekanismerna bakom ärrbildning och vävnadsnedbrytning i kollagenrik vävnad?

2015-11-25

Norström, Fredrik

Är en bättre folkhälsa värd sitt pris? - En hälsoekonomisk utvärdering av ökad bemanning inom hemtjänsten

2015-11-16

Arnberg, Niklas

Virus:värdcells-interaktioner: betydelse för tropism och behandling

2015-11-10

Arvidsson, Alf

Svenska jazzdiskurser 1919-1969

2015-11-09

Körning Ljungberg, Jessica

Hur distraktion orsakas av oväntade ljud och vibrerande stimuli

2015-11-04

Hii, Yien Ling

Förbättrad forskningskapacitet och kompetens för utveckling av varningssystem för denguefeber

2015-11-02

Smeds, Kerstin

Museet, Utställningen, Besökaren - Kunskapsbildning på ny arena för lärande

2015-10-29

Norberg, Margareta

Optimerad kardiovaskulär prevention genom riskbedömning och riskkommunikation baserad på visualisering av tyst åderförkalkning VIP ─ VIPVIZA

2015-10-28

Rocklöv, Joacim

Främjande av lokal forskningskompetens, evidens och åtgärdsplaner för hälsorisker orsakade av ett förändrat klimat i Vietnam och Indonesien

2015-10-23

Körning Ljungberg, Jessica

Hur varningssignaler påverkar uppmärksamhet och beteende i simulerad cockpitmiljö

2015-10-23

Rocklöv, Joacim

Kartläggning av miljö- och klimatfaktorers inverkan på infektionsutbrott i Europa

2015-10-22

Körning Ljungberg, Jessica

Framgångsrikt åldrande - En studie om hur tvåspråkighet och val av arbete bidrar till att bevara uppmärksamhet och minne genom livet.

2015-10-22

Holm, Linus

Samband mellan timing och kognition

2015-10-19

Holm, Linus

Att mäta nyfikenhetens kostnad och nytta: Utforskande beteende och inlärning

2015-10-19

Nygren, Lennart

Insatser för barn och unga i samhällsvård

2015-10-15

Hofer, Anders

Nukleotider - enzymer, syntesvägar och läkemedelsutveckling

2015-10-01

Sjöström, Stefan

Tre perspektiv på polisens arbete med våldtäkt mot män – brottsutsatta, målsägarbiträden och polisutredare

2015-09-28

Sjöström, Stefan

Mellan organisationsintresse och demokratiskt uppdrag - utmaningar inom mediehantering inom socialtjänst, polis och skola

2015-09-28

Winberg, Mikael

Kognition, kunskapssyn, intresse och motivation i kemi: en jämförelse av elevers utveckling över skolåren 5-11 i Sverige och Tyskland.

2015-09-25

Dermineur, Elise

Projektet studerar skuld och privata krediter i det tidigmoderna Europa, 1500-1800, med utgångspunkt i det franska lokalsamhället.

2015-09-02


Sidansvarig: Kommunikationsenheten
2011-03-15

Utskriftsversion

Prenumerera på forskningsnyheter

Följ våra forskningsnyheter som RSS-flöde: Forskningsnyheter