Till umu.se

Sök forskning

Forskningsprojekt

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Stål, Per

Neuromuskulära skador i övre luftvägarna vid obstruktiv sömnapné (OSA)

2015-03-30

Bergqvist, Ewa

Effekter på krav på läsförmåga när matematikuppgifter översätts mellan olika språk

2015-03-04

Häger, Charlotte

Rörelsekontroll efter stroke - kliniska och laboratoriebaserade utfallsmått och i relation till funktionell hjärnavbildning

2015-02-26

Häger, Charlotte

Korsbandsskada i knät – varför får man det, hur ska det behandlas och hur går det senare i livet?

2015-02-25

Nygren, Lennart

Familjer med komplexa behov och socialt arbete. En jämförande studie av familjebaserat socialt arbete i olika välfärdsregimer.

2015-02-19

Samuelsson, Eva

Tät.nu; Utveckling, utvärdering och implementering av behandlingsprogram för urininkontinens via Internet, smartphone och läsplatta

2015-02-19

Stenfors, Nikolai

Förekomst av och riskfaktorer för astma hos svenska tävlingsmotionärer: en webenkätstudie

2015-02-18

Stenfors, Nikolai

Prevalens, incidens och remission av luftrörssymtom och astma hos svenska elitskidåkare och elitorienterare; en 5-årig prospektiv enkätstudie

2015-02-18

Wadell, Karin

Utveckling och utvärdering av KOL-webben - ett verktyg för bättre hälsa hos personer med KOL

2015-02-09

Ambrosiani, Per

Digital katalog över Smolenskarkivet i Stockholm

2015-02-04

Berge, Maria

Ingenjörsskap i förändring: kunskaps- och identitetsperspektiv på projektarbete i ingenjörsutbildning

2015-02-03

Lundgren, Britta

Epidemier, vaccinationer och berättelsers makt

2015-01-12

Danielson, Patrik

Vad är mekanismerna bakom ärrbildning och vävnadsnedbrytning i kollagenrik vävnad?

2015-01-12

Edlund, Ann-Catrine

“Jag har aldrig tid att skriva om veckorna”. Vardagligt skrivande i Västerbotten under sent 1800-tal – ett editionsprojekt med bondedagböcker och visböcker.

2014-12-20

Nordlund, Annika

Umeå som testbädd för hållbar stadsutveckling

2014-12-19

Jonsson, Bert

Den lärande hjärnan

2014-12-19

Lindholm, Johan

CAS och dess praxis

2014-12-17

Evander, Magnus

Myggburna zoonoser i djur och människor

2014-12-17

Linderholm, Johan

Lillsjöprojektet - Mesolitiska närmiljöer

2014-12-17

Linderholm, Johan

MOBIMA – Mobile Imaging in Archaeology

2014-12-17

Lantto, Patrik

Utbildningens demokratisering och "etnifiering" i svenska Sápmi - 1942 till idag

2014-12-11

Bergqvist, Tomas

Lärarhandledningar i matematik - en interkulturell analys

2014-12-10

Liljelind, Ingrid

Bedömning av kemiska arbetsmiljörisker – mentala tolkningsmönster hos olika aktörer i arbetslivet.

2014-12-09

Vestergren, Peter

Analytiska (relationella) och icke-analytiska (associativa) tankeprocesser vid matematiklärande - en funktionell hjärnavbildningsstudie.

2014-12-08

Buckland, Philip

Building Cyberinfrastructure for Transdisciplinary Research and Visualization of the Long-Term Human Ecodynamics of the North Atlantic

2014-12-02

Fowler, Christopher

Anandamid och 2-arakidonoylglycerol: kopplingen till cyklooxygenas

2014-12-02

Eklund, Anders

Fysiologiska studier av hur gravitation och hur dess hydrostatiska effekter påverkar hjärnans och ögats vätskesystem – med applikation att förstå astronauters synförändringar vid rymdresor

2014-11-27

Wahlberg, Mats

Evolutionär teodicé: det ondas problem i evolutionsteoretisk belysning

2014-11-25

Stenfors, Nikolai

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom och lungfunktion vid akut koronart syndrom; förekomst och prognostisk betydelse

2014-11-25

Winberg, Mikael

Kognition, kunskapssyn, intresse och motivation i kemi: en jämförelse av elevers utveckling över skolåren 5-10 i Sverige och Tyskland.

2014-11-20


Sidansvarig: Kommunikationsenheten
2011-03-15

Utskriftsversion

Prenumerera på forskningsnyheter

Följ våra forskningsnyheter som RSS-flöde: Forskningsnyheter