Katrin Holmqvist-Sten utsedd som t.f. prefekt vid Konsthögskolan

[2017-10-05] Från 1 november 2017 påbörjar Katrin Holmqvist-Sten uppdraget som t.f. prefekt på 50% för Konsthöskolan vid Umeå universitet. Uppdraget sträcker sig först och främst under ett år framåt.

Katrin Holmqvist-Sten

Utgångspunkten för fakultetsledningen har varit att hitta en person som både kan fungera som chef och ledare vid konsthögskolan, det vill säga en person som tar ansvar för ekonomi och personal och som även utvecklar organisationen.

Katrin Holmqvist-Sten har gedigen erfarenhet av ledning och chefskap på olika nivåer och i olika verksamheter, och dessutom viktiga erfarenheter av undervisning, samt att arbeta i projekt och med olika former av finansiering. I och med detta lämnar hon sitt nuvarande chefsuppdrag på Sliperiet.

Hon är disputerad konstvetare och kommer att jämte prefektskapet vid Konsthögskolan fullfölja andra utvecklingsprojekt, inte minst inom stadsutveckling. 

Redaktör: Per Melander

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/sok/nyhet/.cid286125


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Prenumerera på nyheter i RSS-format

Nyheter från Umeå universitet – om forskning, utbildning, samverkan, för alumner etc. – finns också som RSS-flöden:RSS-länkar