Till umu.se

Om UKÄs utvärdering av arbetet med att främja hållbar utveckling i tidningen Curie

[2017-10-03] Den andra oktober överlämnade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) rapporten ”Universitet och högskolors arbete med att främja en hållbar utveckling” till regeringen. Det är en tematisk utvärdering fokuserad på utbildning. Handelshögskolans rektor, docent Sofia Lundberg har ingått i UKÄs bedömargrupp som sakkunnig.

Ett tydligt resultat av utvärderingen är betydelsen av att ledningen tar ansvar och på ett medvetet och engagerat sätt adresserar hållbar utveckling. Det inkluderar såväl styrelse som rektor och olika centrala organ. Men det inkluderar också regeringen, som kan göra mer för att stimulera lärosätena.

För att klara klimatavtal och de globala hållbarhetsmålen krävs en omställning av samhället. Universitet och högskolor har här en nyckelroll eftersom vi utbildar människor som ska leda arbetet i decennier framåt.

Bedömargruppen ger omdömen om alla lärosäten och även förslag.

UKÄs Bedömargrupp

Professor Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling, KTH, ordförande, sakkunnig
Fil doktor Eva Friman, föreståndare Swedesd, Svenskt internationellt centrum för utbildning för hållbar utveckling, Uppsala universitet, sakkunnig
Docent Sofia Lundberg, rektor Handelshögskolan vid Umeå universitet, sakkunnig
Konstnärlig professor Henrietta Palmer, Chalmers, sakkunnig
Med doktor Barbro Robertsson, miljösamordnare Göteborgs universitet, sakkunnig
Tekn doktor Håkan Rodhe, universitetslektor Lunds universitet, sakkunnig
Docent Per Sund, universitetslektor vid Karlstads universitet och Stockholms universitet, sakkunnig
Fil doktor Göran Carstedt, egenföretagare och rådgivare med inriktning mot ledarskap för en hållbar framtid och hållbar affärsutveckling, arbetslivsföreträdare
Doktorand Anna Mogren, Karlstads universitet, studeranderepresentant
Studerande Linn Svärd, Lunds universitet, studeranderepresentant

Läs mer i Vetenskapsrådets tidning Curie och på UKÄs webbplats

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/sok/nyhet/.cid286012


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Prenumerera på nyheter i RSS-format

Nyheter från Umeå universitet – om forskning, utbildning, samverkan, för alumner etc. – finns också som RSS-flöden:RSS-länkar