Särskild satsning för läkare tidigt i sina kliniska karriärer

[2017-10-03] Nu utlyses en särskild forskningssatsning för läkare som befinner sig tidigt i sina kliniska karriärer. Bakom den gemensamma satsningen står Västerbottens läns landsting och Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) vid Umeå universitet.

I satsningen ingår upp till 10 förordnanden (50 %) för läkare tidigt i den kliniska karriären. I upplägget ingår postdoktoral forskningsmeritering med driftstöd. För dem som redan har liknande forskningstjänst /-förordnande vid VLL eller UmU finns möjlighet att söka endast driftstöd.

- Målet med den här utlysningen är att stödja utvecklingen av framtidens självständiga kliniska forskningsledare i Västerbotten. Det är därför vi nu satsar på läkare som befinner sig i ett tidigt skede av sin kliniska gärning, säger Tommy Olsson, som är Director för WCMM vid Umeå universitet. 

Sista ansökningsdag är 1 november 2017. Ansökan görs via http://www.researchweb.org/is/vll/ 

Läs mer om utlysningen

Mer information om WCMM finns på deras webbplats.

Redaktör: Maria Israelsson Nordström

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/sok/nyhet/.cid286010


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Prenumerera på nyheter i RSS-format

Nyheter från Umeå universitet – om forskning, utbildning, samverkan, för alumner etc. – finns också som RSS-flöden:RSS-länkar