Till umu.se

Forskningsprojekt

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Heith, Anne

Kolonialism kontra avkolonisering. Laestadius och laestadianismen i nutida samiska och tornedalska texter

2016-02-03

Heith, Anne

Att göra plats i litteraturen. Meänmaa i nutida, tornedalsk skönlitteratur

2016-02-02

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Heith, Anne

Displacement and Regeneration: Minorities, Migration adn Postcolonial Literature

2016

-

Heith, Anne

Indigeneity, Cultural Transformations and Rethinking the Nation: Performative Aspects of Sámi Elements in Umeå 2014
Culture and Growth: 110-126

2015

-

Heith, Anne

Anticolonial and Postcolonial De-/Constructions of the Nation: Ethnonational Mobilisation in Meänmaa

2015

-

Lönngren, Ann-Sofie
Grönstrand, Heidi
Heede, Dag; et al.

Rethinking national literatures and the literary canon in Scandinavia

2015

-

Heith, Anne

Enacting Colonised Space: Katarina Pirak Sikku and Anders Sunna
Nordisk Museologi

2015

Hämta

Heith, Anne

Valkeapää's Use of Photographs in Beaivi áhčážan: Indigenous Counter-History versus Documentation in the Age of Photography 
Acta Borealia, 31(1): 41-58

2014

-

Heith, Anne

Blackness, Religion, Aesthetics: Johannes Anyuru's Literary Explorations of Migration and Diaspora
Nordlit

2014

Hämta

Heith, Anne

Mot en antirasistisk litteraturpedagogik för den mångkulturella skolan

2013

-

Heith, Anne

Challenging and Negotiating National Borders: Sámi and Tornedalian AlterNative Literary History

2013

-

Heith, Anne

Ska alla baxas igenom?
Universitetsläraren

2013

-


Sidansvarig: Åsa Nordström
2014-06-02

Utskriftsversion