Till umu.se

Forskningsprojekt

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Heith, Anne

Kolonialism kontra avkolonisering. Laestadius och laestadianismen i nutida samiska och tornedalska texter

2016-02-03

Heith, Anne

Att göra plats i litteraturen. Meänmaa i nutida, tornedalsk skönlitteratur

2016-02-02

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Heith, Anne

Indigeneity and Whiteness: Reading Carpentaria and The Sun, My Father in the Context of Globalization

2017

-

Heith, Anne

Att tänja på gränser: om Sigbjörn Skådens författarskap
Dixikon

2017

-

Heith, Anne

Populärfilm och kulturell homogenisering: Elina, som om jag inte fanns

2017

-

Heith, Anne

Tradition och förnyelse i Nils-Aslak Valkeapääs bidrag till samisk kulturell mobilisering

2017

-

Heith, Anne

Opgør med skammen over egen kultur og negative selvbilleder: om køn og etnicitet i samisk og tornedalsk litteratur

2017

-

Heith, Anne

Displacement and Regeneration: Minorities, Migration and Postcolonial Literature

2016

-

Heith, Anne

Avkolonisering och väckelse: Laestadianismens roll i nutida samiska och tornedalska texter - presentation av ett RJ Sabbatical-projekt
Tidskrift för litteraturvetenskap, 46(3-4): 119-126

2016

-

Heith, Anne

Putting an end to to the shame associated with minority culture and its concomitant negative self-images: On gender and ethnicity in Sami and Tornedalian literature

2016

Hämta

Heith, Anne

Opgør med skammen over egen kultur og negative selvbilleder: om køn og etnicitet i samisk og tornedalsk litteratur

2016

-

Heith, Anne

Exotifierande skildringar av laestadianismen kontra personliga minnen och antikolonial kritik: Höijer, Ranta-Rönnlund och Den tornedalsfinska litteraturen om Isak Juntti
Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, 70(2-3): 16-28

2016

Hämta


Sidansvarig: Åsa Nordström

Utskriftsversion