Till umu.se

Forskningsprojekt

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Heith, Anne

Kolonialism kontra avkolonisering. Laestadius och laestadianismen i nutida samiska och tornedalska texter

2016-02-03

Heith, Anne

Att göra plats i litteraturen. Meänmaa i nutida, tornedalsk skönlitteratur

2016-02-02

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Heith, Anne

Tradition och förnyelse i Nils-Aslak Valkeapääs bidrag till samisk kulturell mobilisering

2017

-

Heith, Anne

Displacement and Regeneration: Minorities, Migration and Postcolonial Literature

2016

-

Heith, Anne

Putting an end to to the shame associatd with minority culture and its concomitant negative self-images: On gender and ethnicity in Sami and Tornedalian literature

2016

-

Heith, Anne

Opgør med skammen over egen kultur og negative selvbilleder: Om køn og etnicitet i samisk og tornedalsk litteratur

2016

-

Heith, Anne

Exotifierande skildringar av laestadianismen kontra personliga minnen och antikolonial kritik: Höijer, Ranta-Rönnlund och Den tornedalsfinska litteraturen om Isak Juntti
Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, 70(2-3): 16-28

2016

Hämta

Heith, Anne

Situatedness and Diversity: Representations of Lars Levi Laestadius and Laestadianism
Kult, 14: 90-110

2016

-

Heith, Anne

Uppgörelsen med skammen över den egna kulturen och negativa självbilder: om kön och etnicitet i samisk och tornedalsk litteratur

2016

-

Heith, Anne

Indigeneity, Cultural Transformations and Rethinking the Nation: Performative Aspects of Sámi Elements in Umeå 2014
Culture and Growth: 110-126

2015

-

Heith, Anne

Anticolonial and Postcolonial De-/Constructions of the Nation: Ethnonational Mobilisation in Meänmaa

2015

-

Lönngren, Ann-Sofie
Grönstrand, Heidi
Heede, Dag; et al.

Rethinking national literatures and the literary canon in Scandinavia

2015

-


Sidansvarig: Åsa Nordström
2014-06-02

Utskriftsversion