Till umu.se

Bengt Järvholm

Yrkes- och miljömedicin

Forskningsprojekt

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Liljelind, Ingrid

Bedömning av kemiska arbetsmiljörisker – mentala tolkningsmönster hos olika aktörer i arbetslivet.

2014-12-09

Järvholm, Bengt

Arbete - förtidspension – hälsa

2012-02-02

Järvholm, Bengt

Efterfrågestyrd kunskapsutveckling med forskningsgrund (EKF)

2012-01-31

Mannelqvist, Ruth

Arbetsförmåga ur rättsligt och medicinskt perspektiv

2010-09-03

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Forsell, Karl
Eriksson, Helena
Järvholm, Bengt; et al.

Work environment and safety climate in the Swedish merchant fleet
International Archives of Occupational and Environmental Health, 90(2): 161-168

2017

-

Björnstig, Johanna
Björnstig, Ulf
Järvholm, Bengt

Dödsolyckor i arbetslivet: Delrapport 2

2017

-

Robroek, Suzan J W
Järvholm, Bengt
van der Beek, Allard J; et al.

Influence of obesity and physical workload on disability benefits among construction workers followed up for 37 years.
Occupational and Environmental Medicine

2017

-

Björnstig, Johanna
Björnstig, ulf
Järvholm, Bengt

Dödsolyckor i arbetslivet: Delrapport 1

2016

-

Meding, B
Järvholm, Bengt

Comments on "Prevalence of contact allergy in the general population in different European regions" and "Prevalence of fragrance contact allergy in the general population of five European countries".
British Journal of Dermatology, 175(3): 642-

2016

-

Andersson, Martin
Selin, F
Järvholm, Bengt

Asbestos exposure and the risk of sinonasal cancer
Occupational Medicine, 66(4): 326-331

2016

-

Mannelqvist, Ruth
Karlsson, Berndt
Järvholm, Bengt

Arbete och arbetsmarknad i sjukförsäkringen

2016

-

Humes, David J
Ludvigsson, Jonas F
Järvholm, Bengt

Smoking and the Risk of Hospitalization for Symptomatic Diverticular Disease: A Population-Based Cohort Study from Sweden.
Diseases of the Colon & Rectum, 59(2): 110-114

2016

-

Meding, Birgitta
Wrangsjö, Karin
Burdorf, Alex; et al.

Disability Pensions due to Skin Diseases: A Cohort Study in Swedish Construction Workers
Acta Dermato-Venereologica, 96(2): 232-236

2016

Hämta

Humes, D. J.
Järvholm, Bengt
Ludvigsson, J. F.

Body mass index and the risk of symptomatic diverticular disease: A Swedish population based cohort study
Gut, 64: A164-A164

2015

-


Sidansvarig: Åsa Nordström

Utskriftsversion