Till umu.se

Bengt Järvholm

Forskningsprojekt

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Liljelind, Ingrid

Bedömning av kemiska arbetsmiljörisker – mentala tolkningsmönster hos olika aktörer i arbetslivet.

2014-12-09

Järvholm, Bengt

Arbete - förtidspension – hälsa

2012-02-02

Järvholm, Bengt

Efterfrågestyrd kunskapsutveckling med forskningsgrund (EKF)

2012-01-31

Mannelqvist, Ruth

Arbetsförmåga ur rättsligt och medicinskt perspektiv

2010-09-03

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Humes, D. J.
Järvholm, Bengt
Ludvigsson, J. F.

Body mass index and the risk of symptomatic diverticular disease: A Swedish population based cohort study
Gut, 64: A164-A164

2015

-

Schiöler, Linus
Söderberg, Mia
Rosengren, Annika; et al.

Psychosocial work environment and risk of ischemic stroke and coronary heart disease: a prospective longitudinal study of 75 236 construction workers
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 41(3): 280-287

2015

-

Järvholm, Bengt
Burdorf, Alex

Emerging evidence that the ban on asbestos use is reducing the occurrence of pleural mesothelioma in Sweden.
Scandinavian Journal of Public Health, 43(8)

2015

-

Blanc, Paul D
Järvholm, Bengt
Torén, Kjell

Prospective Risk of Rheumatologic Disease Associated with Occupational Exposure in a Cohort of Male Construction Workers.
American Journal of Medicine, 128(10)

2015

-

Humes, D. J.
Järvholm, Bengt
Ludvigsson, J. F.

PTU-230 Smoking and the risk of symptomatic diverticular disease: a swedish population based cohort study
Gut, 64: A164-A164

2015

-

Knutsson, Björn
Sandén, Bengt
Sjödén, Göran; et al.

Body mass index and risk for clinical lumbar spinal stenosis: a cohort study
Spine, 40(18): 1451-1456

2015

-

Meding, Birgitta
Wrangsjö, Karin
Burdorf, Alex; et al.

Disability Pensions due to Skin Diseases: A Cohort Study in Swedish Construction Workers.
Acta Dermato-Venereologica

2015

-

Pearce, Neil E
Blair, Aaron
Vineis, Paolo; et al.

IARC Monographs: 40 Years of Evaluating Carcinogenic Hazards to Humans
Journal of Environmental Health Perspectives, 123(6): 507-514

2015

Hämta

Torén, Kjell
Järvholm, Bengt

Who is the expert for the evaluation of work ability?
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 41(1): 102-104

2015

-

Järvholm, Bengt
Vingård, Eva
Englyst, Vagn; et al.

Sverige bör vara förebild för säkerhet och miljö i gruvindustrin
Läkartidningen

2014

-


Sidansvarig: Åsa Nordström
2014-06-02

Utskriftsversion