Till umu.se

Forskningsprojekt

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Liljelind, Ingrid

Bedömning av kemiska arbetsmiljörisker – mentala tolkningsmönster hos olika aktörer i arbetslivet.

2014-12-09

Järvholm, Bengt

Arbete - förtidspension – hälsa

2012-02-02

Järvholm, Bengt

Efterfrågestyrd kunskapsutveckling med forskningsgrund (EKF)

2012-01-31

Mannelqvist, Ruth

Arbetsförmåga ur rättsligt och medicinskt perspektiv

2010-09-03

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Schiöler, Linus
Söderberg, Mia
Rosengren, Annika; et al.

Psychosocial work environment and risk of ischemic stroke and coronary heart disease: a prospective longitudinal study of 75 236 construction workers
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 41(3): 280-287

2015

-

Pearce, Neil E
Blair, Aaron
Vineis, Paolo; et al.

IARC Monographs: 40 Years of Evaluating Carcinogenic Hazards to Humans.
Journal of Environmental Health Perspectives

2015

Hämta

Torén, Kjell
Järvholm, Bengt

Who is the expert for the evaluation of work ability?
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 41(1): 102-104

2015

-

Järvholm, Bengt
Vingård, Eva
Englyst, Vagn; et al.

Sverige bör vara förebild för säkerhet och miljö i gruvindustrin
Läkartidningen

2014

-

Burdorf, Alex
Järvholm, Bengt
Harma, Mikko

The importance of preventing work-related disability
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 40(4): 331-333

2014

-

Järvholm, Bengt
Åström, Evelina

The risk of lung cancer after cessation of asbestos exposure in construction workers using pleural malignant mesothelioma as a marker of exposure.
Journal of Occupational and Environmental Medicine, 56(12): 1297-1301

2014

-

Järvholm, Bengt
Stattin, Mikael
Robroek, Suzan JW; et al.

Heavy work and disability pension: a long term follow-up of Swedish construction workers
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 40(4): 335-342

2014

-

Järvholm, Bengt
Bohlin, Ingemar

Evidence-based evaluation of information: the centrality and limitations of systematic reviews
Scandinavian Journal of Public Health, 42(13 suppl): 3-10

2014

Hämta

Torén, Kjell
Järvholm, Bengt

Occupational exposure to vapors, gases, dusts and fumes and mortality in relation to chronic obstructive pulmonary disease among Swedish construction workers: a longitudinal cohort study
Chest, 145(5): 992-997

2014

-

Ludvigsson, Jonas F.
Nordenvall, Caroline
Järvholm, Bengt

Smoking, use of moist snuff and risk of celiac disease: a prospective study
BMC Gastroenterology, 14: 120-

2014

Hämta


Sidansvarig: Åsa Nordström
2014-06-02

Utskriftsversion