Till umu.se

Forskningsprojekt

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Liljelind, Ingrid

Bedömning av kemiska arbetsmiljörisker – mentala tolkningsmönster hos olika aktörer i arbetslivet.

2014-12-09

Järvholm, Bengt

Arbete - förtidspension – hälsa

2012-02-02

Järvholm, Bengt

Efterfrågestyrd kunskapsutveckling med forskningsgrund (EKF)

2012-01-31

Mannelqvist, Ruth

Arbetsförmåga ur rättsligt och medicinskt perspektiv

2010-09-03

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Pearce, Neil E
Blair, Aaron
Vineis, Paolo; et al.

IARC Monographs: 40 Years of Evaluating Carcinogenic Hazards to Humans.
Journal of Environmental Health Perspectives

2015

-

Torén, Kjell
Järvholm, Bengt

Who is the expert for the evaluation of work ability?
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 41(1): 102-104

2015

-

Järvholm, Bengt
Vingård, Eva
Englyst, Vagn; et al.

Sverige bör vara förebild för säkerhet och miljö i gruvindustrin
Läkartidningen

2014

-

Burdorf, Alex
Järvholm, Bengt
Harma, Mikko

The importance of preventing work-related disability
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 40(4): 331-333

2014

-

Järvholm, Bengt
Åström, Evelina

The risk of lung cancer after cessation of asbestos exposure in construction workers using pleural malignant mesothelioma as a marker of exposure.
Journal of Occupational and Environmental Medicine, 56(12): 1297-1301

2014

-

Järvholm, Bengt
Stattin, Mikael
Robroek, Suzan JW; et al.

Heavy work and disability pension: a long term follow-up of Swedish construction workers
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 40(4): 335-342

2014

-

Järvholm, Bengt
Bohlin, Ingemar

Evidence-based evaluation of information: the centrality and limitations of systematic reviews
Scandinavian Journal of Public Health, 42(13 suppl): 3-10

2014

Hämta

Torén, Kjell
Järvholm, Bengt

Occupational exposure to vapors, gases, dusts and fumes and mortality in relation to chronic obstructive pulmonary disease among Swedish construction workers: a longitudinal cohort study
Chest, 145(5): 992-997

2014

-

Ludvigsson, Jonas F.
Nordenvall, Caroline
Järvholm, Bengt

Smoking, use of moist snuff and risk of celiac disease: a prospective study
BMC Gastroenterology, 14: 120-

2014

Hämta

Järvholm, Bengt
Englund, Anders

The impact of asbestos exposure in Swedish construction workers
American Journal of Industrial Medicine, 57(1): 49-55

2014

-


Sidansvarig: Åsa Nordström
2014-06-02

Utskriftsversion