Till umu.se

Forskningsprojekt

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Liljelind, Ingrid

Bedömning av kemiska arbetsmiljörisker – mentala tolkningsmönster hos olika aktörer i arbetslivet.

2014-12-09

Järvholm, Bengt

Arbete - förtidspension – hälsa

2012-02-02

Järvholm, Bengt

Efterfrågestyrd kunskapsutveckling med forskningsgrund (EKF)

2012-01-31

Mannelqvist, Ruth

Arbetsförmåga ur rättsligt och medicinskt perspektiv

2010-09-03

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Schiöler, Linus
Söderberg, Mia
Rosengren, Annika; et al.

Psychosocial work environment and risk of ischemic stroke and coronary heart disease: a prospective longitudinal study of 75 236 construction workers
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 41(3): 280-287

2015

-

Knutsson, Björn
Sandén, Bengt
Sjödén, Göran; et al.

Body mass index and risk for clinical lumbar spinal stenosis: a cohort study
Spine, 40(18): 1451-1456

2015

-

Pearce, Neil E
Blair, Aaron
Vineis, Paolo; et al.

IARC Monographs: 40 Years of Evaluating Carcinogenic Hazards to Humans
Journal of Environmental Health Perspectives, 123(6): 507-514

2015

Hämta

Torén, Kjell
Järvholm, Bengt

Who is the expert for the evaluation of work ability?
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 41(1): 102-104

2015

-

Järvholm, Bengt
Vingård, Eva
Englyst, Vagn; et al.

Sverige bör vara förebild för säkerhet och miljö i gruvindustrin
Läkartidningen

2014

-

Burdorf, Alex
Järvholm, Bengt
Harma, Mikko

The importance of preventing work-related disability
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 40(4): 331-333

2014

-

Järvholm, Bengt
Åström, Evelina

The risk of lung cancer after cessation of asbestos exposure in construction workers using pleural malignant mesothelioma as a marker of exposure.
Journal of Occupational and Environmental Medicine, 56(12): 1297-1301

2014

-

Järvholm, Bengt
Stattin, Mikael
Robroek, Suzan JW; et al.

Heavy work and disability pension: a long term follow-up of Swedish construction workers
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 40(4): 335-342

2014

-

Järvholm, Bengt
Bohlin, Ingemar

Evidence-based evaluation of information: the centrality and limitations of systematic reviews
Scandinavian Journal of Public Health, 42(13 suppl): 3-10

2014

Hämta

Torén, Kjell
Järvholm, Bengt

Occupational exposure to vapors, gases, dusts and fumes and mortality in relation to chronic obstructive pulmonary disease among Swedish construction workers: a longitudinal cohort study
Chest, 145(5): 992-997

2014

-


Sidansvarig: Åsa Nordström
2014-06-02

Utskriftsversion