Till umu.se

Forskningsprojekt

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Liljelind, Ingrid

Bedömning av kemiska arbetsmiljörisker – mentala tolkningsmönster hos olika aktörer i arbetslivet.

2014-12-09

Järvholm, Bengt

Arbete - förtidspension – hälsa

2012-02-02

Järvholm, Bengt

Efterfrågestyrd kunskapsutveckling med forskningsgrund (EKF)

2012-01-31

Mannelqvist, Ruth

Arbetsförmåga ur rättsligt och medicinskt perspektiv

2010-09-03

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Andersson, M
Selin, F
Järvholm, B

Asbestos exposure and the risk of sinonasal cancer.
Occupational Medicine

2016

-

Mannelqvist, Ruth
Karlsson, Berndt
Järvholm, Bengt

Arbete och arbetsmarknad i sjukförsäkringen

2016

-

Humes, David J
Ludvigsson, Jonas F
Jarvholm, Bengt

Smoking and the Risk of Hospitalization for Symptomatic Diverticular Disease: A Population-Based Cohort Study from Sweden.
Diseases of the Colon & Rectum, 59(2)

2016

-

Meding, Birgitta
Wrangsjö, Karin
Burdorf, Alex; et al.

Disability Pensions due to Skin Diseases: A Cohort Study in Swedish Construction Workers
Acta Dermato-Venereologica, 96(2): 232-236

2016

-

Humes, D. J.
Järvholm, Bengt
Ludvigsson, J. F.

Body mass index and the risk of symptomatic diverticular disease: A Swedish population based cohort study
Gut, 64: A164-A164

2015

-

Schiöler, Linus
Söderberg, Mia
Rosengren, Annika; et al.

Psychosocial work environment and risk of ischemic stroke and coronary heart disease: a prospective longitudinal study of 75 236 construction workers
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 41(3): 280-287

2015

-

Järvholm, Bengt
Svartengren, Magnus

Allvarlig silikos finns fortfarande i Sverige
Läkartidningen, 112(49)

2015

Hämta

Järvholm, Bengt
Burdorf, Alex

Emerging evidence that the ban on asbestos use is reducing the occurrence of pleural mesothelioma in Sweden
Scandinavian Journal of Public Health, 43(8): 875-881

2015

Hämta

Blanc, Paul D
Järvholm, Bengt
Torén, Kjell

Prospective Risk of Rheumatologic Disease Associated with Occupational Exposure in a Cohort of Male Construction Workers
American Journal of Medicine, 128(10): 1094-1101

2015

-

Humes, D. J.
Järvholm, Bengt
Ludvigsson, J. F.

PTU-230 Smoking and the risk of symptomatic diverticular disease: a swedish population based cohort study
Gut, 64: A164-A164

2015

-


Sidansvarig: Åsa Nordström
2014-06-02

Utskriftsversion