Till umu.se

Forskningsprojekt

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Ekerholm, Helena

Att förstå havet: Sven Lovéns zoologiska forskning vid Bohusläns kust under 1800-talet

2013-01-23

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Ekerholm, Helena

Keeping a House for Science: Sofia Kristensson as Matriarch and Gatekeeper at Kristineberg Zoological Station as a Scientific Household, 1877–1892
Science in Context, 28(4): 587-611

2015

-

Egan Sjölander, Annika
Ekerholm, Helena
Eklöf, Jenny; et al.

Motorspriten kommer!: en historia om etanol och andra alternativa drivmedel

2014

-

Ekerholm, Helena

Plikt och undantag: vapenfrilagstiftningen och det manliga medborgarskapet i Sverige 1965-1978
Historisk Tidskrift (S), 134(1): 31-63

2014

Hämta

Ekerholm, Helena

Ett nationellt drivmedel: etanol i svensk politik 1924-1934
Scandia, 79(1): 63-86

2013

Hämta

Ekerholm, Helena

Bränsle för den moderna nationen: Etanol och gengas i Sverige under mellankrigstiden och andra världskriget

2012

Hämta

Eklöf, Jenny
Ekerholm, Helena
Mårald, Erland

Promoting ethanol in the shadow of oil dependence: 100 years of arguments and frictions in Swedish politics
Scandinavian Journal of History, 37(5): 621-645

2012

-

Ekerholm, Helena

Cultural meanings of wood gas as automobile fuel in Sweden 1930-1945

2012

-

Ekerholm, Helena

Gengas och ohälsa: den medicinsk-vetenskapliga kontroversen kring kronisk koloxidförgiftning 1944-1961
Lychnos

2010

Hämta


Sidansvarig: Åsa Nordström

Utskriftsversion