Till umu.se

Ingrid Liljelind

Yrkes- och miljömedicin

Forskningsprojekt

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Liljelind, Ingrid

Bedömning av kemiska arbetsmiljörisker – mentala tolkningsmönster hos olika aktörer i arbetslivet.

2014-12-09

Liljelind, Ingrid

Kan man spåra partikelexponering med passiv provtagningsmetodik?

2013-08-16

Liljelind, Ingrid

Bedömning av exponering för hand-armvibrationer

2008-01-18

Liljelind, Ingrid

Exponering för isocyanater på huden

2007-03-19

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Stjernbrandt, Albin
Björ, Bodil
Andersson, Martin; et al.

Neurovascular hand symptoms in relation to cold exposure in northern Sweden: a population-based study
International Archives of Occupational and Environmental Health

2017

-

Björ, Bodil
Burström, Lage
Liljelind, Ingrid; et al.

Cold health impacts in northern Sweden
International Journal of Circumpolar Health, 75(33200)

2016

-

Stjernbrandt, Albin
Björ, Bodil
Andersson, Martin; et al.

Kyla och hälsa i Norrland: deskriptiva data från enkätundersökning februari - maj 2015

2015

Hämta

Liljelind, Ingrid
Svensson, Mona
Wahlström, Jens

Utvärdering av en mätmetod för objektiv skattning av exponeringstiden vid hand-arm-vibrationer

2014

Hämta

Liljelind, Ingrid
Pettersson, Hans
Nilsson, Leif; et al.

Determinants Explaining the Variability of Hand-Transmitted Vibration Emissions From Two Different Work Tasks: Grinding and Cutting Using Angle Grinders
Annals of Occupational Hygiene, 57(8): 1065-1077

2013

-

Glader, Annika
Liljelind, Ingrid

Kemiska ämnen i byggnadskonstruktioner: påverkar byggnadsmaterial inuti konstruktioner inomhusluftens kvalitet?

2012

-

Glader, Annika
Liljelind, Ingrid

Patterns of volatile organic compound emissions in building structures
Indoor + Built Environment, 21(5): 651-662

2012

-

Hamada, Haneen
Isaksson, Marléene
Bruze, Magnus; et al.

Dermal uptake study with 4,4'-diphenylmethane diisocyanate led to active sensitization
Contact Dermatitis, 66(2): 101-105

2012

Hämta

Liljelind, Ingrid
Wahlström, Jens
Nilsson, Leif; et al.

Variability in Hand-Arm Vibration During Grinding Operations
Annals of Occupational Hygiene, 55(3): 296-304

2011

Hämta

Pettersson-Strömbäck, Anita Elisabeth
Liljelind, Ingrid Elisabeth
Nordin, Steven; et al.

Workers’ mental models of chemical exposure in the workplace
Risk Analysis, 30(3): 488-500

2010

-


Sidansvarig: Åsa Nordström

Utskriftsversion