Till umu.se

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Padyab, Mojgan
Grahn, Robert
Lundgren, Lena

Drop-out from the Swedish addiction compulsory care system.
Evaluation and Program Planning

2015

-

Ghazinour, Seyedmehdi
Hansson, Jonas
Lauritz, Lars Erik; et al.

Ensamkommande flyktingbarns återvändande: Om förutsättningar samt centrala aktörers roller och ansvar

2014

Hämta

Padyab, Mojgan
Blomstedt, Yulia
Norberg, Margareta

No association found between cardiovascular mortality, and job demands and decision latitude: experience from the Västerbotten Intervention Programme in Sweden
Social Science and Medicine, 117: 58-66

2014

-

Ghazinour, Mehdi
Hansson, Jonas
Lauritz, Lars Erik; et al.

Avvisningar och utvisningar av ensamkommande flyktingbarn: om effektivitet, värdighet och barnens bästa från tjänstemäns och gode mäns perspektiv

2014

Hämta

Forouzan, Setareh
Rafiey, Hassan
Padyab, Mojgan; et al.

Reliability and validity of a Mental Health System Responsiveness Questionnaire in Iran
Global health action, 7: 1-10

2014

Hämta

Padyab, Mojgan
Norberg, Margareta

Socioeconomic inequalities and body mass index in Västerbotten County, Sweden: a longitudinal study of life course influences over two decades
International Journal for Equity in Health, 13: 35-

2014

Hämta

Padyab, Mojgan
Ghazinour, Seyedmehdi

A comparative study of experiences of client violence and its impact among Iranian and Swedish social workers
European Journal of Social Work

2014

-

Padyab, Mojgan
Ghazinour, Mehdi
Richter, Jörg

Coping and mental health of Iranian social workers: the impact of client violence
Social behavior and personality, 41(5): 805-814

2013

-

Padyab, Mojgan
Richter, Jörg
Nygren, Lennart; et al.

Burnout among social workers in Iran: relations to individual characteristics and client violence
Global Journal of Health Science, 5(4)

2013

Hämta

Padyab, Mojgan
Malmberg, Gunnar
Norberg, Margareta; et al.

Life course socioeconomic position and mortality: A population register based study from Sweden
Scandinavian Journal of Public Health, 41(8): 785-791

2013

-


Sidansvarig: Åsa Nordström
2014-06-02

Utskriftsversion