Till umu.se

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Rexvid, Devin
Evertsson, Lars
Forssén, Annika; et al.

The precarious character of routine practice in social and primary health care
Journal of Social Work, 15(3): 317-336

2015

-

Schlytter, Astrid
Rexvid, Devin

Pojkars villkor i hederskontexten: LVU:s blinda fläck

2014

-

Schlytter, Astrid
Rexvid, Devin

Män som offer och gärningsmän i hedersrelaterade sammanhang

2013

-

Rexvid, Devin
Schlytter, Astrid

Attitydförändringar hos unga män med hederskulturella värderingar

2012

-

Rexvid, Devin
Schlytter, Astrid

Heroes, hymen and honour: a study of the character of attitude change among male youth with their roots in an honour-based context
Review of European Studies, 4(2): 22-32

2012

-

Rexvid, Devin
Blom, Björn
Evertsson, Lars; et al.

Allmänläkares och socialarbetares respons på riskreduceringsteknologier: en litteraturstudie
“Partnership in social work – active collaboration withdifferent actors”,9th Forsa Nordic conference, 4th-6th oct-2012 in Trondheim

2012

Hämta

Rexvid, Devin
Blom, Björn
Evertsson, Lars; et al.

Risk reduction technologies in general practice and social work
Professions & professionalism, 2(2)

2012

Hämta

Rexvid, Devin
Blom, Björn
Evertsson, Lars; et al.

Socialarbetares och allmänläkares (icke-) användning av kunskap i risksamhället

2011

-

Schlytter, Astrid
Rexvid, Devin
Celepli, Özlem; et al.

Heder och det civila samhällets metoder

2011

-

Schlytter, Astrid
Högdin, Sara
Ghadimi, Mariet; et al.

Oskuld och heder: En undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholm stad – omfattning och karaktär

2009

-


Sidansvarig: Åsa Nordström
2014-06-02

Utskriftsversion