Till umu.se

Ulrika H. Westergren

Universitetslektor vid Institutionen för informatik
Biträdande prefekt Studierektor Företrädare för lika villkor

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Saarikko, Ted
Westergren, Ulrika H.
Blomquist, Tomas

The Internet of Things: are you ready for what's coming?
Business Horizons, 60(5): 667-676

2017

-

Westergren, Ulrika H.
Saarikko, Ted
Blomquist, Tomas

IoTguiden

2017

Hämta

Westergren, Ulrika H.
Saarikko, Ted
Blomquist, Tomas

The IoTguide: a business guide to the Internet of Things

2017

Hämta

Saarikko, Ted
Westergren, Ulrika H.
Blomquist, Tomas

The Inter-organizational Dynamics of a Platform Ecosystem: Exploring Stakeholder Boundaries
2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences: 5167-5176

2016

-

Westergren, Ulrika H

Att höja kvaliteten på examensarbeten på avancerad nivå
Universitetspedagogiska konferensen 2015: 61-62

2015

-

Westergren, Ulrika H
Wennerholm, Elin

Exploring service system resources: the role of technology
Proceedings of the 46th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS): 1317-1326

2013

-

Westergren, Ulrika H
Holmström, Jonny

Exploring preconditions for open innovation: value networks in industrial firms
Information and organization, 22(4): 209-226

2012

-

Westergren, Ulrika H.

Disentangling sociomateriality: an exploration of remote monitoring systems in interorganizational networks

2011

Hämta

Westergren, Ulrika H.

Opening up innovation: The impact of contextual factors on the Co-creation of IT enabled value adding services within the manufacturing industry
Information Systems and E-Business Management, 9(2): 223-245

2011

-

Westergren, Ulrika H.

Managing an outsourcing partnership: important stages in the process

2010

-


Sidansvarig: Åsa Nordström

Utskriftsversion